De Strijdplannen van Donald Trump (1)

De vergwelijking met de opkomst van het communisme in West-europa en de manier waarop intelligentia en bepoaalde politici daarop vergoeilijk reageerde is in treffenbde gelijkenis met de huidige opbopmst van de islamitisering van West Europe en de wijze waarop onze intteligentiea het kwaad allemaal verdedigd.
Dan is het fijn dat er een Trump is die er tenminste nog een zaak van wil maken. En uiteindelijk de ‘leider van de westerse wereld’, merkel, zal moeten komen bevrijden.