Nutteloze Toeschouwer

Op 1 augustus 1914, dus ongeveer 100 jaar gelden, schreef de toen al gevierde schrijver Louis Couperus, vanuit München in een brief het volgende:

     … En het bewustzijn is over mij gekomen, dat ik niet anders ben dan een toeschouwer, en zelfs nog wel heel nutteloos. Waarvoor ik mij troosten kan met de wetenschap, dat een toeschouwer zelden anders dan nutteloos kan zijn ….
De grootste koorts der onzekerheid, die, gisteren, 31 Juli, door de stad voer, heeft zich nauwelijks aan mij mede gedeeld. Hoewel ik vermoede, dat reusachtige dingen zouden gaan gebeuren over de wereld, kwam er geen warmer gevoel in mijn hart dan alleen de zekerheid, dat die reusachtige dingen wel interessant zouden worden …
     Dat de Oorlog, verklaard is tusschen Duitschland en Rusland, is wel een reusachtig, interessant ding en zal vermoedelijk wel aanleiding geven tot een nasleep van andere reusachtige, interessante dingen, zoo als van een vlam in het midden van den haard, wel andere vlammen links en rechts kan doen oplekken, maar eigenlijk zijn er toch reusachtigere, interesantere dingen voor te stellen.
     Nuttelooze toeschouwer, ik, stel ik mij voor, dat, in steê van bij te wonen den aanvang van Europa’s Wereldbrand – als een gemeenplaats, maar toch een móoie, reeds luidt – ik bij zoû wonen, dat van Mars of Jupiter neêr daalden op onze wereld, Martianen of Jupiterianen, die, gewapend met uiterst fijne en krachtige electrische faciliteiten en instrumenten, met Keizer Wilhelm en Czar Nicolas zouden kunnen doen naar welbehagen en hunne legers en vlooten zouden kunnen wenden of vernietigen, met de eenvoudige oprichting of uitstrekking van een electrisch staafje, waaraan een electrisch sterretje, in het genre van het schadeloze vuurwerk, dat de camelots op de straten verkopen.
     Ik vraag mij af , of, zoo dit gebeurde, ik nog steeds nutteloos toeschouwer – mag ik het met hoofdletters schrijven? – ik nog steeds Nutteloos Toeschouwer zou blijven of mij ànders zoû voelen dan ik mij nu voel in den aanvang des Wereldbrands …..
     In alle gevalle voel ik mij zelve zelfs reeds nu héél klein, trots de hoofdletters. 

citaat: Brieven van den Nutteloozen Toeschouwer door Louis Couperus. Uitgave 1981 Uitgeverij L.J. Veen, Utrecht/Antwerpen)

louis Couperus, Nutteloozen Toeschouwer, boektitel, boekomslagDit gevoel van Louis Couperus herken ik omdat nu De westerse wereld weer de oorlog aan het verklaren is aan Rusland, de de Islamische wereld aan de Westerse wereld dat we aan de vooravond staan van wederom een Europese Wereld brand.En we staan aan de zijlijn en zien het gebrek aan leiderschap en de gevaarlijke consequenties van het handelen. Was ik maar een marsmannetje met een elektrisch staafje!

Vanuit die nutteloosheid schrijf ik op deze blog nutteloze commentaren, opinies en bemerk ik mijn nutteloosheid.