RIVM: Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt

In een artikel van 22 februari 2020 meldde de RIVM op haar website:
“COVID-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt. Deze contacten worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook andere klachten melden die zij hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.
Ze weten hoe het moet, maar ze hebben bij RIVM, ambtenaren van het ministerie en de verantwoordelijke ministers GEEN IDEE hebben wat crisismanagement inhoudt en hoe je dat moet organiseren. Zodat nu Minister De Jong moet bekennen dat je een bericht hierover over het hoofd zag. Iedereen in crisismanager kent het belang van briefing en verplichte debriefing, en op die debriefings baseer je je volgende acties. Zo’n crisis centrum kan je ook maar beter laten organiseren door militaire (hoewel in Nederland zijn zij wel op hun taken voorbereid?) dan door ego trippende burgemeesters en ministers. Over de crisis-beheersingscapaciteit van het RIVM hoeven al helemaal geen illusies te hebben.
Het is dus mismanagement, gebrek aan capaciteiten van onze minister(s).