Bij Postzegel-verzamelen hoort ruilen, kopen en verkopen en dus een catalogus met een uniek postzegel-ID

Ik heb het al meerdere malen gezegd maar de drijfveer van elke verzamelaar is hebzucht. De postzegelverzamelaar, hoe oud, wijs en gedistingeerd ook, maakt daarop geen uitzondering.  Natuurlijk zal de status van de verzamelaar gemeten worden naar de uniciteit en zeldzaamheid van de verzamelde objecten, óf de pure omvang. Dat laatste grijpt de verzamelaar natuurlijk figuurlijk naar de keel, want het compleet maken van een verzameling is een heilig doel en drijft de verzamelaar tot doorgaan.

postzegelcatalogiNu heeft het verzamelen van postzegels een paar kenmerken die andere verzamelobjecten niet bezitten: alle in deze wereld (vanaf 1840 toen Groot-Brittannië de eerste postzegels uitgaf; in Nederland verscheen de eerste postzegel in 1851) gecategoriseerd, waarbij ieder unieke postzegel een eigen nummer heeft, en van een (theoretische/geschatte!?) waarde in het handelsverkeer is voorzien. Als je de moeite neemt de postzegels van alle (oud) landen bij elkaar optelt kom je nu rond zo’n 700.000 verschillende postzegels op de wereld.

En dit feit, dat alle postzegels gecatalogiseerd en genummerd zijn, maakt het zoeken naar ontbrekende exemplaren, het ruilen en de koop/verkoop van postzegels en dus het compleet maken een stuk gemakkelijker en doelgerichter. Het catalogiseren is één van de  redenen van het wereldwijde populariteit van postzegels-verzamelen: verzamelaars kunnen onderling gemakkelijk communiceren en men weet wanneer men de status van ‘compleet’-zijn heeft bereikt.

Bijna ieder land heeft voor zijn verzamelgebied een eigen catalogus met heel veel details over de uitgiftes, variëteiten en bijvoorbeeld misdrukken. Deze officiële lokale postzegelcatalogi worden vaak uitgegeven door de verenigde postzegelhandelaren in dat land. In Nederland heb je de ‘Speciale Catalogus’ van de NVPH (Nederlandse Vereniging Postzegel Handelaren). In België wordt de officiële postzegel-catalogus uitgegeven door de BBKPH (Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren). Verzamel je meer dan alleen je ‘eigen’ land (de meerderheid van de postzegelverzamelaars) dan ben je aangewezen op wereldcatalogi, die nu – in boekvorm –  worden uitgegeven door private uitgevers: de Engelse Stanley Gibbons, de France Yvert-Tellier, de Amerikaanse Scott en de Duitse Michel.

postzegelcatalogus belgië  NVHP Speciale Catalogus NederlAnd en Overzeese gebiedsdelen  yvert en tellier wereld postzegel catalogus  Stanley Gibbons postzegelcatalogus michel wereld catalogus postzegels

Lees “Bij Postzegel-verzamelen hoort ruilen, kopen en verkopen en dus een catalogus met een uniek postzegel-ID” verder