Groot-Brittannië

Op zondag 22 mei geheel afgewerkt en ingevoerd, In totaal 924 unieke zegels (van de 3639 = 25%) met een theoretische cataloguswaarde van €2.260,05 .

Groot-Brittannië is het gidsland en geeft nog steeds gematigd hele mooie postzegels uit. Soms heel klassiek maar ook heel modern, zonder dat het vervalt in het lelijke modernisme van de Nederlandse zegels. De laatste jaren ook hun uitgave beleid wat inflatie vertoont met veel te veel series.

De standaard serie met Elisabeth II is één van de grootste en mooiste series uit heel postzegels uit de hele wereld.

De mooiste zegel uit de Engelse verzameling is de 10 pound zegel uit 1993; mijn zuster heeft die een keer uit London voor me meegenomen!

IMG_20160515_094606

 

Guatemala

Helemaal uitgezocht, gesorteerd, en ingevoerd. Een van de weinige postzegelslanden van midden/zuid-Amerika zie een fatsoenlijk uitgave beleid hanteren. Sinds 1850 maar 1710 postzegels uitgegeven. (Vlg. Nederland nu 3300, maar sinds 2000 wordt Nederland ook tot de dump-postzegel-landen geregeld: uitgave beleid alleen gericht om geld uit de zakken van de verzamelaars te kloppen!).

Ik heb nu 65 unieke postzegels van Guatemal die een theoretische catalogus waarde van 43,40 vertegenwoordigen. Van de laatste uren heb ik al helemaal bijna niets. Waarna wie weet ook mensen die wel eens in Guatemala komen?

IMG_20160515_111613

 

 

Qatar

Vandaag Peter van  Hof op koffievisite. Is een paar maanden voor werk (leiding Nederlandse school) in Qatar geweest. Getracht voor mij postzegels te scoren, wat daar heel moeilijk is (want er wordt binnenlands niets op de post gedaan, of post bezorgt. Uiteindelijk bij een tentoonstelling over sportevenementen op postzegels bij de filatelistische dienst wat informatie kaarten over uitgiftes van Qatar kunnen bemachtigen.

Gelijk maar even Qatar bijgewerkt én de kaarten in mijn album opgeborgen. Vind het heel bijzonder.

Verwerken jaarcollecties USA

In Christmas memory doos:

  1.  2003 Commemorative stamps √
  2.  2004 Commemorative stamps √
  3.  2005 Commemorative stamps √
  4.  2006 Commemorative stamps √
  5.  2007 Commemorative stamps √

Deze moeten in albums worden geplaatste en ingevoerd.

gaat over naar schatting 250 zegels

Op 24 mei geheel in album weggestoken. Nu nog invoeren.

Verenigde Staten van Amerika collection 2003.jpg

Checken dubbelen album: boek G

Ik ben begonnen de dubbelen albums te checken of ik alle postzegels ook inderdaad in mijn verzameling heb. te veel geschoven om te vertrouwen op de huidige originelen. Begonnen met het boek G en dus Gabon.

30 april 2016

Gabon: gelijk helemaal bijgewerkt met doosje en zakjes

Gambia: geen update

Ghana: geen update

Gibraltar: geen update

Goudkust: gecheckt, OK

Zondag: 1 mei 2016

Grenada: 1 zegel toegevoegd

Grenadine: gecheckt

Griekenland: zooitje, veel nieuwere zegels toegevoegd. alles gecheckt.

Vrijdag 13 mei 2016

Groenland: gecheckt

Groot-Brittannië; alle unieke postzegels ingeplakt; nu nog invoeren

Zaterdag 14 mei 2016

Guadeloupe: was nog helemaal niet behandeld; alles ingeplakt en ingevoerd.

Guatemala: was nog helemaal niet aangeraakt: uitgezocht en ingevoerd.

Zondag 22 mei

Groot-Brittannië geheel ingevoerd en afgewerkt.

Maandag 23 mei

Guinee-Bissau geheel ingevoerd en bijgewerkt: zie log

Maandag 20 juni

Guinee geheel ingevoerd en bijgewerkt

Gwalior bijgewerkt.

 

 

 

Postzegels verzamelen: doe ik nu al 54 jaar!

Ik ben geboren in 1951. Mijn vader was boekhandelaar in de Bilderdijkstraat 196 te Amsterdam. Toen een Amsterdamse volksbuurt met de Kinderstraat en de Ten Katemarkt om de hoek. In 1962 kwam mijn vader op een zaterdagavond thuis uit zijn werk en had een (platte) geel bedrukte grote chocolade doos bij zich. Vol met postzegels. Had hij van een klant gekocht, na ik mij herinner voor vijfentwintig gulden. Waarschijnlijk omdat hij dacht dat je van postzegelsverzamelen heel rijk kon worden.
Als ik even nadenk weet ik ook nog de naam van deze klant van de Boek- en kantoorboekhandel “De Stad”.

Dezelfde avond nog met mijn moeder begonnen om de duizenden postzegels te bekijken en te ordenen. Het begin van mijn wereldverzameling

Dezelfde wek nog met mijn vader naar het postkantoor in de Bosboom Toussaintstraat in Amsterdam (achter in de drogisterij). Want daar moest een eerste dag-enveloppe worden gekocht (die worden heel veel waard!). En dat was de zomerzegelserie van 1963 (één van de mooiste series die Nederland ooit heeft uitgegeven!) en de serie met toeslag kostte toen 90 cent (catalogus waarde nu: €7). Daarom weet ik nu nog dat dus op 27 april 1962 (ik was toen 10 jaar!), ben begonnen met de wereld verzameling van gestempelde postzegels.

Overigens de eerste dag enveloppe (met adres) is nu – slechts – €10 waard volgens de NVPH-catalogus 2015 (zonder adres €35, maar dat vind ik ten onrechte, immers met adres heeft daadwerkelijk die dag van eerste uitgifte de postale reis gemaakt van het postkantoor naar jou huisadres. En dat is waarvoor postzegels er zijn! Daarom verzamel ik nog steeds liever gestempelde dan ongestempelde zegels!

Zomerzegels 1962, zelf - nog al scheef! - opgeplakt op het postkantoor in
Zomerzegels 1962, zelf – nogal scheef! – opgeplakt op het postkantoor in Amsterdam

Later kocht hij een nog grotere doos met postzegels en al gauw een Album (Importa) Nederland, waarin de eerste twee zegels van Nederland én de Kroningszegel zat. Wat was ik trots op deze aanwinst.

Het leuke van het verzamelen van gestempelde zegels van de hele wereld en alle tijden (vanaf 1852 dus) er zo’n 700.000 postzegels zijn verschenen en dus iedereen die postzegels van zijn post haalt, voor mij altijd wel een zegels heeft die ik nog niet heb. Dus als je je geroepen voelt kun je graag voor mij afschuren en bewaren.

Heel lang heb ik veel uitzoek en sorteer werk samen met mijn moeder gedaan. Nu maar hopen dat één van mijn kinderen die gekke grote verzameling wil gaan voortzetten.

Studenten frauderen met Dyslexie verklaringen

Metro (11 februari 2016) een verhaal over hoe eenvoudig studenten een verklaring voor Dyslexie kunnen krijgen en daarmee (betaalt) langer over hun studie mogen doen. Ik vraag mij dan af wie verzint nu zo’n regeling en denken politici nu echt dat dit soort regelgeving kering zal worden nageleefd ter meerdere glorie van dyslecte studenten.

Los van het feit dat ik dit soort voortrekken van dyslexie verkeerd en onnuttig vind, is het allemaal ook erg naïef. Weten politici nu nog niet als ze bepaalde medicijnen alleen willen laten vergoeden als je chronologisch ziek bent, het aantal chronische zieken plotseling sterk toeneemt; als je belastende beroepen het recht geeft om niet langer na je 65ste door te werken, binnen een paar jaar het aantal goedgekeurde belastende beroepen gestaag en vrolijk zal gaan stijgen. Als je – zoals we nog van de WAO weten – mensen die afgekeurd worden levenslang een uitkering geeft, zullen er opeens een heleboel mensen afgekeurd gaan worden en is een onwaarschijnlijk deel van de beroepsbevolking opeens arbeidsongeschikt.

En in het huidige – op media incidenten gestuurde – laffe politieke klimaat zal dit o zo voorspelbare effect van dit soort voor bepaalde groepen zeer lucratieve regelingen niet zo maar ophouden te bestaan of niet meer worden verzonnen. Politici denken dat ze – als echte gecorrumpeerde bestuurders (niet met geld maar met status van hun vriendjes in de media) – niet meehuilen met de wolven in het ‘hoe-laat-ik-de-overheid-voor-mij-zorgen’-bos, zij of hun partij daarop bij de kiezers zal worden afgerekend. Terwijl kiezers dit gedraai en naar-de-mond-praten echt wel herkennen en trots zullen zijn op politici die leiding geven en consequent handelen naar principes van eenvoud, duidelijkheid en gelijkheid.

En voordat allerlei nu verongelijkte ouders, verenigingen, media en belangengroepen roepen hoe zielig dyslecte mensen zijn en hoe nodig het is dat ze worden ondersteund: ik ben zelf dyslect. Heb het op de lagere, middelbare school en de universiteit geheel zelf moeten uitzoeken. Dat koste veel energie maar geeft ook heel veel eelt op de ziel om vervolgens in de ‘echte’ maatschappij je overeind te kunnen houden en dat is mij uitstekend gelukt. Laten we eens ophouden met het kweken van allemaal zwakkelingen.

Davos: het feestje van de oligarchie

In het westerse verlichte denken heeft ieder individu recht op zijn mening. Ook als je schatje-schatje rijk bent, een succesvolle ondernemer, bisschop of koning. In dat zelfde verlichte denken is democratie de beste staatsvorm en gebaseerd op One-man-One-vote. Ook voor diegene die schatje-schatje rijk, of een succesvolle ondernemer, bisschop of koning zijn. Noodzakelijkerwijze zal een natie door een beperkte groep worden geregeerd. Principe blijft daarbij dat op basis van de democratie deze dienaars alleen dienaars kunnen zijn als ze het vertrouwen hebben van een meerderheid van de volwassen burgers waarover ze regeren. En ook dat al hun besluiten over belastingen en wetten door die burgers worden geaccepteerd. Een goede politicus zal zich onderscheiden door haar burgers in hun meningsvorming op sleeptouw te nemen, uit te leggen en te weten welke besluiten hij niet zal kunnen nemen omdat daar binnen de samenleving, voor wiens geluk hij verantwoordlijk kan worden gehouden, dat zal steunen.

Daarmee onderscheidt een politieke leider is ook van een regent. Een regent beslist (meestal in achterkamertjes) en presenteert zijn besluiten aan de goegemeente zonder zich druk te maken of daar wel draagvlak is of de moeite neemt de besluiten uit te leggen of daarover in discussie te gaan.

We leven in een uitgesproken wereld van een oligarchie van regenten die het allemaal beter weet dan zijn burgers en afwijkende meningen – op zijn vreedzaams – belachelijk maakt. Dat schept tweespalt en werkt agressie en gebrek aan respect voor de overheid in de hand.

Onze regenten latent zich graag zien met ondernemers, bankiers, bisschoppen en koningen. En laten zich laven in de – voor de politiek – niet zo relevante meningen en opvattingen. Immers ten opzichte van de ‘gewone’ burgers is dat ook maar een mening van een persoon die gewoon ‘ One-vote’ heeft.

Ik begrijp dus het nut van het Davos-circus niet en de serieusheid waarmee media de daar geventileerde mening doorgeeft. Uiteraard zonder verdere analyse en commentaar.

Dus dat de in Davo aanwezige vermogensbeheerder vindt dat de immigratie naar de EU moet worden verdubbeld is oninteressant, irrelevant en dus vooral irritant. Om de mening van u en mij maakt niemand zich verder druk.

 

 

 

 

 

Slechte opkomst Provinciale verkiezingen, dus geen mandaat voor welke partij dan ook!?

Dagelijkse Standaard: waarom Wilders niet gewonnen heeftPolitici van de traditionele partijen kunnen met meer of minder recht betogen dat hun ideeën, regeringsbeleid nog steeds gedragen worden door heel veel kiezers, D66 zegt ook dat het door hun uitgedragen verhaal blijkbaar is overgekomen. Maar dan verdoezel je bewust het feit dat meer dan 40% van de stemgerechtigden zijn opgekomen. Eigenlijk is er voor geen enkele partij en geen enkele politiek idee enig mandaat heeft en dat zou ze zorgen moeten baren. Niet in schijnheilige woorden na een verkiezing, maar in daden: vernieuwing van het representative stelsel (meer directe democratie), het opdoeken van het idiote systeem van een oproep, gang naar een stembureau en op een groot papier met potlood iets rood maken. It’s internet now, guys! Wordt wakker.

Je kunt er donder opzeggen dat als het gaat om een oordeel over onze politici en hun beleid er onder de bevolking toch echt hele andere meningen en prioriteiten gelden. Dat weten de politici wel en daarom stellen ze liever de systemen niet ter discussie en gaan ze voorbij aan hun werkelijke machtsbasis. Op dit moment heeft het kabinet dus aantoonbaar 19,6% + 10,0% maal de opkomst van 46,3% is 12 en een kwart procent van de mensen dat op hen stemt! En toch gaan ze arrogant verder ons te vertellen wat goed en slecht voor ons is. Dat loopt een keer mis.

Natuurlijk heeft de dagelijkse standaard gelijk dat het verlies van de PVV een direct gevolg is van de lage opkomst. Maar dat is geenm excuse. Dan moet Wilders er toch echt voor gaan zorgen dat een grote groep gelijk gestemden aan het gedachtegoed van de partij wordt gebonden in een echte ‘volksbeweging’ op basis van enkele duidelijk geformuleerde te bereiken doelen. Internet en de sociale media zijn daar de aangewezen vehicles in. Politiek bedrijven is meer dan het op het juiste moment uitsturen van een opvallende tweet. Dat is voor intern gebruik voor de politieke elite en de oude media. Het zal voor de PVV gaan om de achterban echt te bereiken en te mobiliseren. Zo ingewikkeld is dat ook weer niet in deze tijd van onzekerheid, afglijden in armoe, een onbetrouwbare overheid en politieke leiders!

Indonesië-Australië: doodstraf voor drugdealers en drugbarons?

australië Indonesie doodstraf drugdealers in Elsevier

Waarom hebben we in het Westerse wereld zoveel weerstand om grote drughandelaren ter dood te brengen. Welke afweging wordt gemaakt: je kiest voor daders in plaats voor alle slachtoffers die door de dealers in diepe ellende is gestort.

Voor welke waarden komt men op? Waarom moet voor deze misdadige burgers opgekomen worden? Australische premier Tony Abbott tijdens een persconferentie: “‘We respecteren Indonesië, we zijn trots op de vriendschap met Indonesië, maar we komen op voor onze waarden en we komen op voor onze burgers,”

Verwondering: Feyenoord-bestuur en Holigans en de schade aan het blazoen

Artikel Elsevier van Rijckevorsel over misdragingen in Rome van Feyenoord HoligansIn Elsevier schreef  René van Rijckevorsel op 20 feb 2015 een opinie-stuk over de misdragingen van Feyenoord fans/supporters/holigans in Rome in het Kader van een wedstrijd tegen Roma. De titel vat samen wat van Rijckevorsel terecht mag verwachten van de Feyenoord directie: nederige excuses aan de burgemeester en inwoners van Rome voor het wangedrag van deze supporters van Feyenoord.

Lijkt logisch dat dat de eerste reactie van het Feyenoord bestuur zal zou zijn, al was het alleen maar uit burgermans fatsoen. Bij de rellen wordt jouw merknaam voor de ogen van een voetbal-minnend publiek te grabbel gegooid, dus je gaat gelijk de (publiciteitsschade) beperken. Maar nee, in deze huidige maatschappij van procedures, elkaar voor rechters de (morele) maat laten nemen heeft het ongewenste bij effect van een grote macht van bedrijfsjuristen op een normaal intermenselijk contact met de buitenwereld. Dus verklaarde een Feyenoord directeur de volgende dag gelijk op het journaal omstandig dat dit van zelf sprekende gebaar van nederigheid en schaamte naar de burgers van Rome niet wordt gemaakt, want – en hij zei het echt – dat zou een schuld bekentenis zijn en bij zijn geen partij en niet verantwoordelijk voor deze rellen!”

Maar ook de nette officiele supporters vereniging gaat in de onkenning: “Schade viel wel mee“; nou niet de schade aan het merk Feyenoord is aanzienlijk, en daar past nederigheid en schaamte bij.

Kortom samengevat: “we hebben het niet begrepen en doen net of het ons niet aangaat” Hoe dom kan je zijn. Wat Feyenoord natuurlijk binnen het uur dat zij door kreeg hoe haar fans zich misdragen hebben en waardevolle historische spullen had vernield, aan te bieden dat die fontein natuurlijk op kosten van de club zal moeten worden opgeknap. Er gingen bedragen rond 2 ton aan schade. Een schijntje voor een club die aan vele waardeloze spelers bereid is miljoenen uit te geven.

Gelukkig begreep de burgemeester van Rotterdam het wel en heeft direct een excuusbrief geschreven aan zijn collega van Rome.

Nu maar hopen dat iemand zo verstandig is om de return wedstrijd van volgende week in Rotterdam aflast; anders gaan weer veel onschuldige burgers en middenstanders opdraaien voor de arrogantie van de voetbal bestuurders.

Waarom kwaliteit en kosten vermindering niet via de verzekeringsmaatschappijen kan en mag lopen

nu.nl. zorgverzekeraars Nderland, vrije atsenkeuzeNu.nl meldt vandaag dat  André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland,  de tweede kamer waarschuwt voor verdere kostenstijgingen. als de vrije artsen keuze niet wordt beperkt. Het is de vraag in hoeverre de tweede kamer zich onder druk wil laten zetten, weliswaar door een oud-collegapoliticus, door een organisatie die direct financieel belang heeft bij die inperking. Want duidelijk is dat “Zorgverzekeraars Nederland” zich niet hoeft te bekommeren over de kwaliteit van de zorg, en geen baat heeft bij kosten besparingen door de overheid, want dat is geen doelstelling van welke zorgverzekeraar dan ook,

Terwijl de oud-politicus Rouvoet zich zou moeten hardmaken voor het fundamentele recht van iedere patient zelf te kiezen uit de (door de overheid op grond van transparante kwaliteit regels) gekwalificeerde artsen.

Het is naïef te denken dat zorgverzekeraars op langere termijn de kosten gezondheidszorg voor de overheid zal verminderen. Zij zullen namelijk uiteindelijk in staat zijn nog meer geldstromen van overheid en burgers in hun reserves te laten vloeien. In de doelstellingen van de verzekeringsmaatschappijen is geen enkele (maatschappelijke) doelstelling over het niveau van de kosten te bekennen, immers ze kunnen gewoon ieder jaar de premies verhogen, daarbij kunnen ze hun uitbetalingsbeleid in de algemene voorwaarden zelf met gemak aanpassen.

zorgverzekeraars nederland logo

Het is verder idioot de verzekeringsmaatschappijen de kwaliteit van de gezondheidszorg te laten vaststellen. Die positie als direct belanghebbende kunnen en mogen ze niet krijgen. Zij gaan uiteindelijk naar de goedkoopste zorg en niet de beste.

Dat is overigens geen garantie dat 2de kamer leden niet zullen zwichten voor de non-argumenten gezien de gemiddelde kwaliteit en gebrek aan visie bij haar leden.

Wat zou een oplossing kunnen zijn voor het VOOR DE BURGER beperken van de kosten: vrije artsen keuze, vrije tarieven bij artsen, contact, werving, keuze terugbrengen naar het niveau van arts en patient. Alle facturen moeten dan ook ALTIJD van arts naar patient. Patentienten- en consumenten-organisaties en de media zorgen voor voorlichting aan burgers over kwaliteit van artsen en instellingen.

De overheid zorgt voor garantie basis kwaliteit artsen door opleidingens-eisen en kwaliteit uitvoering gekoppeld aan een artsen-licentie. De overheid hoeft verder dan allen te bepalen welke minimum vergoeding voor welke behandeling door de verzekeringsmaatschappijen aan de patient tenminste moet worden uitbetaald. Dat betekent ook dat als de patiënt  die zorg goedkoper kan inkopen dat ten voordelen van de patient en niet van de verzekeraar moet komen!
Dan kan de concurrentie tussen polissen van de zorgverzekering zich richten op:
– extra vergoedingen
– klantvriendelijkheid bij verwerking en uitbetaling facturen
– prijs verzekering

En dat zijn de zaken waar de zorgverzekeraars zich voor hun verzekeringsnemers ook daadwerkelijk druk over moeten maken.

Muziek Streaming diensten: de marktwaarde van een muzieknummer

In een artikel op de blog van Follow the money schrijft Jesse Frederik dat hij begrijpt dat de country zangeres Taylor Swift een actie is begonnen tegen Spotify (#boycotspotify) vanwege de lage uitkeringen:

‘Piraterij is slecht voor de muziek­industrie, maar het institutionaliseren van een hopeloos verdienmodel is dat ook.’

In het artikel “POPCOUNTRYMEISJE KNOKT VOOR JUISTE ZAAK #BOYCOTSPOTIFY” betoogt Frederik dat sommige artisten klagen over het feit dat het vrijwel niets opbrengt en hun faillissement boven het hoofd hangt. Verder haalt Frederik een Noors rapport aan van het Noorse ministerie van Cultuur waaruit blijkt:

dat eind jaren negentig lokale muzikanten nog goed waren voor zo’n veertig à vijftig procent van de Noorse muziekaankopen, inmiddels was dat nog maar tien à vijftien procent.

google profiel Taylor SwiftVerder komen bij Frederik analisten aan het woord die stellen dat ook de streamingsdiensten zelf nooit geld kunnen verdienen omdat ze door de producenten en eigenaren van de nummers gehouden zijn een vast percentage royalities te betalen, zodat de kosten meegroeien met de opbrengsten.

Frederik stelt echter niet de vraag, of het voor de Noorse consument of voor het ministerie van Cultuur nu een probleem was dat er minder naar de lokale helden wordt geluisterd. En ook niet of in het oude verdienmodel van de muziekindustrie ook niet heel veel musici aan de bedelstaf hield.

Probleem is niet streaming en de vergoedingen daarvoor maar dat muziek vrijwel geen waarde heeft: er is gigantisch veel aanbod, en heel veel distributie-kanalen en dat zouden de muzikanten zich eerst eens moeten realiseren. Er is gewoon geen markt om al die muziekanten aan een bestaan te helpen. Dat enige muziekenten veel geld verdienen aan hun albums (en optredens) is alleen te danken aan een (niet-markt-transparante) toegang tot enige mass-media als TV en Radio. Dat zijn de markting kanalen en maar enkele hebben daar toegang toe. Dat zijn niet per definitie de beste muziekanten.

Soms kan iemand buiten de gecontroleerde kanalen van de muziek-producenten via het internet (Youtube met name) aan wereldwijde bekendheid komen. Maar voor de rest doet via internet distributie de streamingsdiensten hun werk in het bepalen van de marktwaarde. De opbrengsten uit streaming zijn m.i. de juiste prijzen en veel musici zouden daar wat meer over moeten nadenken, voordat ze beginnen te klagen en hun overheden vragen hun bij auteurswet gegeven monopoly verder moeten verstreken ten koste van de belangen van de consument.