Transparante overheidsfinanciering en belastinginning

Edin Mujagi

Op de website Jalta.nl, achter een pay-wall, dus gauw abonneren, een prachtig artikel van Edin Mujagi met als titel “Een dag in het leven van een belastingbetaler” waarin beeldend wordt verteld dat we veel meer belasting voor alles en nog wat veel mer dan het tarief wat bekend is van de inkomstenbelasting. We betalen echt veel meer dan 50% van ons inkomen aan de overheid, wat gepaard gaande met veel kosten, weer herverdeeld. Zeer efficient dus allemaal en voor al zeer ondoorzichtig.

Daarom pleit ik voor het afschaffen van alle belastingen en alleen nog inkomstenbelasting te innen. Mijn plannetje heb ik in een reactie op het bovenstaande artikel als volgt beschreven:

 

De meeste belastingen zijn op oude niet meer relevante uitgangspunten gebaseerd: waarom moeten we in vredes naam BTW betalen? Komt uit een tijd dat inkomsten belasting niet nauwkeurig kon worden vastgesteld door de overheid!?
Maar los daarvan transparantie van belastingheffing is de hoeksteen van volkssoevereiniteit. Daarom zouden politici zich moeten schamen voor deze verhullende en burgers misleidende belastingvormen. Dit artikel geeft daar een prachtig inzicht in.
Maar er is meer. Wat te denken van het opleggen van boetes die vervolgens schaamteloos in de algemene middelen terecht komen. Het opereren als grondspeculant door met name gemeentes, die gemeenschappelijke en publiek eigendom in monopolies verkopen en wederom schaamteloos in de algemene middelen laat terugvloeien , en als het misgaat ook weer schaamteloos de burgers er voor laat opdraaien.

Daarom hier de hoofdlijnen van een plan voor het fundamenteel reorganiseren van de overheidsfinanciën, wat leidt tot transparantie en meer democratie:

1. De centrale overheid mag aan haar burgers maar één soort belasting opleggen: belasting naar het jaarinkomen, wat mij betreft volgens een progressieve schaal en met voor alle Nederlanders een minimum van bijvoorbeeld €1500 per jaar (ongeveer €30 per week). Gemeenten (provincies kennen we natuurlijk niet meer) kunnen op het aangeslagen bedrag een maximaal percentage opcenten leggen.
2. Alle aftrek posten worden afgeschaft. De overheid mag geen dubbele belasting innen. Dus als ik mijn belasting hebt betaald en ik betaal over het netto inkomen mijn werkster, dan hoeft daar niet opnieuw belasting over te worden betaald. Als de werkster toch over dat bedrag belasting betaald heeft de betalende burger het recht dat bedrag af te trekken van zijn inkomen. (inkomensoverdracht)
3. Iedere burger kan een deel van zijn inkomen stallen op een overheidsfinancieringsrekening welke geld de overheid gebruikt om zijn financieringsbehoefte van de centrale overheid en de gemeenten te financieren. Dit gestalde bedrag wordt van het inkomen afgetrokken. Men betaald over dat bedrag weer belasting in het jaar dat men van de rekening weer geld opneemt. (uitgesteld inkomen).De centrale overheid betaald over het op deze rekeningen gestalde bedragen 0,01% per dag, bij opnemen of op 31 december bij te schrijven. Hiermee kan dus ook iedereen op ieder moment zich een pensioenvoorziening opbouwen.
4. Alle geïnde boetes worden op jaarbasis op 31 maart van het jaar daarop aan alle Nederlanders gelijkelijk uitbetaald en op de overheidsfinancieringsrekeningen uitgekeerd.
5. Alle opbrengst uit verkopen van grond en andere eigendommen van de overheid worden op jaarbasis op 31 maart van het jaar daarop aan alle Nederlanders gelijkelijk uitbetaald. (Of bij aankoop krijgen alle Nederlanders daar een aandeel in, die bij verkoop van de het eigendom aan de aandeelhouders toekomt.

En soortgelijke regeling moet er komen voor bedrijven. Geen belasting over (het toch altijd te manipuleren of lastig vasty te stellen resultaat/winst, maar gewoon over de in Nederland gerealiseerde omzet. Van deze omzet mag dan alleen de bedragen die men betaalt aan zijn medewerkers, bestuurders, aandeelhouders afgetrokken (immers die betalen daar hun inkomstenbelasting over). De vraag is echter of dit wel nuttig en niet nodeloos ingewikkeld. Immers je mag er vanuit gaan, zoals in het stuk van Mujagic al wordt gesteld, namelijk dat bedrijven alle belastingen in hun prijzen toch weer doorberekenen aan de burgers. Misschien moeten alleen de uitgaande (naar buitenland, aandeelhouders, e.d) worden belast bij diegene die dat geld ontvangen. Voor ontvangende buitenlanders dus bij de grens.Bij de burgers dus bij de inkomstenbelasting.

 

Edin Mujagi: Een dag uit het leven van de belastingbetaler -

Uit de Elsevier: Raad van Europa – Nederland moet illegalen opvangen

In het artikel van elseviers staat dat wij illegalen niet goed behandelen door ze niet op te vangen en te eten geven.
Elsevier: Raad van Europa over Illegalen

In de grondwet hoort een artikel te staan dat de Nederlandse overheid op geen enkele wijze is gehouden uitspraken van rechters, rechtelijke instanties en andere oordeel vormende instanties na te komen, als de daarin zitting hebbende rechters niet de Nederlandse nationaliteit hebben en niet in het democratische Nederlandse proces als rechters zijn benoemd.

De moralistische overheid: rookverbod cafés

Uit de volkskrant:

Screenshot 2014-10-21 at 21.22.15Vraag is en blijft waarom de overheid dit zou willen regelen. Waarom zou de overheid zijn burgers tegen zich willen beschermen. Kunnen ze die verantwoordelijkheid niet zelf nemen.

Natuurlijk heeft de overheid een taak bij het beschermen van burgers tegen die overheid en andere burgers. Maar als een cafebaas een cafe wil waarin gerookt wordt, dan is het de verantwoordelijkheid van de bezoeker om daar wel of niet naar binnen te gaan.

Dus het enige wat geregeld moet worden is dat bezoekers aan café’s, restaurants en winkels bij binnenkomst er op wordt geregeld dat er gerookt wordt.

Wel kan geregeld worden dat in openbare plekken, waar de burger dus geen keus heeft om er wel of niet vanwegen het (niet-)roken te zijn, wordt geregeld dat er niet gerookt wordt.

Waarom kunnen islamieten geen monsters zijn

Screenshot 2015-03-05 at 19.12.08Er zijn zoveel monsterachtige mensen, die anderen verschrikkelijke dingen aan doen.
Er zijn in de geschiedenis ook monsterachtige uitwassen van politieke en religieuze stromingen.

Denk aan de Romeinen en de leeuwen, de roomse katholieken en hun inquisiteurs, de bolsjewieken en hun Goelag, de nazi’s en hun gaskamers, en de maoisten met hun heropvoedingskampen. Alle uitvoerders waren monsters.

Maar niemand zou zeggen als veroordeling van hun daden dat de uitvoerders weliswaar monsters zijn, maar geen Romeinen, Roomse katholieken, communisten, nazi’s of maoisten.

Waarom moet de PM Cameron over de onthoofding van een Britse staatsburger zeggen dat de beul wel een monster is, maar geen islamiet.
De enige verklaring is dat westerse politici nog steeds hun hoofd in het zand steken als het gaat om de wrede uitwerking van de nomadische islamitische godsdienst.

En met de hoofden in het zand brengen we het oprukkende monster leger niet tot stilstand.

Obama over ISIS: geen visie, geen doelstellingen, verkeerde aannames

Vannacht heeft Obama dan gesproken over hoe ISIS moet worden aangepakt. Zijn redevoering was in lijn met alle andere key-redevoeringen tot nu toe (In Caïro, in Berlijn): mooi en met overtuiging gesproken; verder inhoudsloos en geen enkele indicatie wat er nu wanneer eigenlijk zou moet gebeuren: pappen en nathouden. Los van het feit dat met zijn opmerking dat ISIS geen staat noch een islamitisch is, geeft Obama maar weeer eens aan dat hij in de – ook in Nederland bij D66 en PvdA – eigen vooroordelen over de aard van de Islam en de Aard van de fundamentalistische Islam blijft geloven.

isiskaart

We, dat wil zeggen de Europese en Amerikaanse politici, hebben het verkeerd gezien in Egypte, Palestina, Libië, Syrië, Afghanistan en Irak. We kozen, omdat we in de goedheid van de islamitische medemens geloven feilloos de verkeerde partijen, begrepen niets van de ouderwetse stammen cultuur en mannelijke maatschappij van de arabieren. En nu wederom lijken we het nog steeds niet te geloven. ISIS is een staat en zal als het zo door gaat heel groot en vernietigend worden.

Ze hebben het zelf aangegeven wat ze willen. Hier de kaart en denk niet dat ze dat niet kunnen realiseren.

 

Ook Hitler, Lenin, Mao hebben uitvoerig opgeschreven wat ze wilde bereiken en voerde dat uit. Ook als we dachten dat ze gek waren en dat nooit zouden (kunnen) doen. Wij blijven leven in de Romantische wereld van de mens is goed en de overheid is om de weg te wijzen naar dat goede. Het wordt zo nog onze ondergang.

Rutte zegt (eindelijk) een waar woord: Timmermans juiste man op de juiste plaats!

Screenshot 2014-09-10 at 17.01.57Volgens de elsevier.nl editie van vandaag heeft Rutte over de benoeming tot Euro-commissaris gezegd:

De juiste man op de juiste plaats!

Daarin heeft Rutte eens een keer helemaal gelijk. Een nutteloze functie in een ondemocratisch tot stand gekomen commissie van een burger-onvriendelijk en ongeluk (oorlog) brengende organisatie als de Europese Unie is precies de plek waar een laffe PvdA politicus volledig op zijn plaats is.

Het beste van Timmermans is zijn bevlogen rede in de 2de Kamer over antisemitisme, overigens zonder door te hebben dat als je meent wat je zegt, je ogenblikkelijk Israël gaat helpen tegen de antisemitische Hamas, geen buigingen meer maakt naar het antisemitische Saoedi-Arabië en erkent dat Wilders met zijn Film de spijker beter op zijn kop heeft geslagen dan het eerdere na-apen van Obama met zijn Islam als godsdienst van de vrede.

 

Akkoord Zorg regering met oppositie

Vanmorgen meldt de Christen Unie trots dat we flink hebben kunnen besparen op de zorgkosten door goedkoper inkopen. We kunnen dus weer meer uitgeven. Het inzicht dat we snel de kosten van de zorg van de inefficiente overheid naar de burgers zelf terug moeten leggen is niet erg doorgedrongen. Kortom weer geen besparingen en dus belasting verlaging voor de burgers opdat zij zelf hun ziekten m je goed te verzekeren kostenverzekering op hun voorwaarden kunnen afsluiten. De belasting verlaging is dan natuurlijk meer dan nodig is voor het zelkf verzekeren omdat de onnutte kosten van overheidsbemoeienis (naar schatting 40% van de kosten) dan ook kunnen worden doorgestreept.

Mijn muziek keuze Top 2000 (2013)

Ik luisterde vroeger naar Veronica. Zaterdag’s proberen de top-40 op cassette bandjes op te nemen. Ik spreek nu over de jaren zestig. Maar mijn platen verzameling bestond voornamelijk uit Jazz (Jimmy Smith, John Colterane, Ronald Kirk) en Klassiek (Beethoven, Tjchaikowsky, Carbina Burana, verder veel symphoniën). Bewust de komst van de Beatles en Rolling Stones meegemaakt (was Stones fan), en singeltjes van Them, Simon & Garfinkel). Grootse hype was “A Whiter Shade of Pale” wat een hele generatie ouders liet verzoenen met de verderfelijke pop-muziek. Iedereen was zo onder de indruk dat ik mij nog kan herinneren dat een keer de plaat op de radio drie keer achter elkaar werd opgezet (ja toen hadden ze nog gewone platenspelers in de studio) omdat iedereen het zooo mooi en indrukwekkend, ontroerend vond.

In studententijd: PinkFloyd, Credence Clearwater, Young, Jimmy Hendrix (Electric Ladyland).

Dus luister je ieder jaar naar de top 2000 van radio 2, want naar mijn gevoel komen de meeste nummers nog steeds uit de meest vernieuwende tijd van de moderne popmuziek: de laat 60-tiger jaren, en de 70/80-tiger jaren.

Voor het eerst mijn eigen keuze ingestuurd (gestemd). Hier mijn keuze:

Afbeelding

Wat betekent Internet voor de Wereld?

internet overview

Toch is het goed je te realiseren wat internet het tot zo’n succes maakt en waarom het zo tot ingrijpende gedragsveranderingen aanzet. Internet heeft daardoor invloed op bijna alles wat we in het leven doen en moeten doen. Opmerkelijk is ook dat veel beroepsgroepen en activiteiten het internet de bijbehorende gedragsveranderingen van de consument wel zien aankomen, maar lang blijven denken dat dat aan hun wereld, gewoonten en business modellen wel voorbij gaat. Een grotere fout kan men niet maken: internet zal alles wat we tot zeg 2000 vanzelfsprekend, juist en voorspelbaar (consumenten) gedrag rekende op zijn kop zetten.

Dat geldt ook voor de politiek, de werkwijze en bezweringsformules van de politici en vooral voor hun producten: de juristerij van schriftelijke regels, beleidsvoornemens, wetsteksten, juridische procedures en rechtspraak.

Daar, die komende wijzigingen en hoe we daar wat betreft de grondwetten van onze maatschappij mee moeten omgaan, gaat deze blog over. Wat mij betreft zal het eerst en vooral gaan om de Inhoud van de grondwetten, en speciaal de grondwet van het Koningkrijk (?) der Nederlanden. En die inhoud wordt dan welliswaar moderner maar nog steeds in traditionele (juridische) teksten geformuleerd. Maar vervolgens moet aan de Orde komen hoe met de burgers communiceren over die grondwettelijke regels, hoe ze daarvoor het beste kunnen worden gepresenteerd (in een youtube video bijvoorbeeld) en hoe burgers dan die (grond)rechten die ze gegarendeert krijgen van hun overheid ook kunnen uitoefenen.

Dat zal voor veel politici en staatsrecht geleerden een te grote mate van mentale flexibiliteit vergen en men zal deze voorstellen minachten en dus vooral negeren. Daar zullen ze op den duur geen eer aan beleven.

En data is wat ik voorspel, niet omdat ik denk dat in anno 2013 de wijsheid in pacht heb, maar omdat internet sowieso en onvermijdelijk de spelregels gaat veranderen, en dat zal sneller gaan dan men denkt!

NSA spionage: waarom zeggen politici daar niet meer de juiste dingen over?

spionnenHet is zeer opvallend dat onze eigen politici, maar ook de Europese bestuurders inhoudelijk, zeer merkwaardig, en niet adequaat reageren op de gigantische elektronische spionage die Amerika uitvoerd ook bij bevriende naties. Het lijkt wel alsof Amerikaanse en Nederlandse politici denken dat als het gaat om email en internet opeens andere wetten gelden over bescherming van burgerrechten.

Om dit uit te leggen een paar opmerkingen vooraf.

Natuurlijk kan Amerika, Rusland, China en zelfs Nederland volhouden dat deze landen voor hun “eigen” veiligheid met name in oorlogssituaties buitenlandse mogendheden en burgers zullen bespioneren vanuit hun nationale veiligjeid. Dat feit neemt niet weg dat het land waarin en -over men dan spionneert dit altijd als verkeerd, staatsgevaarlijk en illegaal zal aanmerken. Vaak staat op spionage de zwaarste straffen. Als diplomaten worden betrapt worden ze uitgewezen, bij het land bekende spionnen komen het land niet meer in, of worden gearresteerd en voor de rechter gebracht. Dat geldt uiteraard voor vijandige landen en organisatie, maar ook voor neutrale en bevriende naties: spionage is illegaal en spionnen worden vervolgd. Dat is een grondregel vroeger en ook nu nog steeds.

Ook Nederland doet aan spionage, en heeft daar hopelijk goede reden voor, maar als het gaat om het bespioneren van eigen burgers dan gelden ook voor de inlichtingendiensten regels en zijn er toezichthouders en rechters betrokken bij het handhaven van die regels. Omdat per definitie natuurlijk spionage alleen effectief is als het undercover gebeurd voltrekt het stellen van de doelen waarop de spionage zich richt en de methoden die daarbij worden toegepast buiten ons dagelijks waarnemingsvermogen, maar die regels zijn er wel degelijk. Daarmee beschermen we de rechten van de burgers, die in ons (grondwettelijk) rechtsteem er vanuit mag gaan dat haar gangen, ideeen en opvattingen niet naar willekeur en continu door de overheid worden nagegaan en gedocumenteerd. Dat zijn namelijk de verwerpelijke DDR- Stasi technieken, een vorm van overheidscontrole die we naar we mogen hopen ook in Nederland nog steeds als verderfelijk zien.

Dergelijke burgerrechten regels gelden geldt ook bij het “resercheren” van “gewone” misdadigers: daar zijn strikte regels voor, en een onafhankelijke rechter dienst bij overtreding in het belang van het onderzoek door de overheidsinstanties vooraf toestemming te geven.

Nu is het natuurlijk mogelijk dat bevrienden naties hun spionage activiteiten coördineren en verdelen als er “gevochten” moet worden tegen een gezamenlijke vijand. We delen dan wederkerig onze gegevens uit en verdelen ook de werkzaamheden. Zo doen bondgenoten dat en ze halen het dan niet in hun hoofd om hun bevriende naties daarenboven ook nog eens te gaan spioneren.

Nu terug naar de feitelijkheid van het opereren van de NSA zoals die uit de openbaar gemaakte stukken van Snowden duidelijk zijn geworden:

1. de macht die de NSA gebruikt om wereldwijd het internet af te luisteren is gebaseerd op US wetgeving die is gemaakt na de aanval door islamitische fanatici op de Twin Towers in New York.  Er is in Amerika wel degelijk een discussie of het op deze schaal afluisteren van de eigen burgers past binnen de grondwet, maar het afluistren van NIET US burgers staat niet ter discussie, immers dat doet de VS al zolang het bestaat en dat wordt vanuit het Amerikaanse perspectief ook geheel legaal gevonden. Alles wat de NDSA doet wordt dus in de VS goedgepraat als methode de burgers tegen terroristische aanslagen te beschermen.

2.

EU begrijpt niets van zoekmachines

Search Engines = Newspapers

Certainly on the advertising front, both the EU and the US have supported more restrictions about what a publication can do versus its editorial content. Google ultimately is a publication, a guide to the web. Like a newspaper, it can publish whatever it wants. That’s been supported in the US; we’ll see if the EU takes a different view. More important, we’ll see if the EU decides to apply rules about what a search engine can or can’t do versus what Google can or can’t do.

Bing, Google’s chief competitor in many countries, highly touts its own vertical search engines. If it’s unfair for Google, as a search engine, to “favor” its own vertical search engines, then the same should be true for all search engines.

Also see my prior post on this topic, The New York Times Algorithm & Why It Needs Government Regulation. It takes the poor wisdom of an New York Times editorial suggesting that Google needs regulation and flips things around to illustrate how newspaper-like search engines are — and how no newspaper would want to be examined this way. It also touches on things that can be concerning about Google. Goodness knows, it’s not perfect.

But on the vertical search engine front, where does it end? Shopping search not allowed, but not image search? News search but no blog search? Only web search? Even that? Will Google be deemed so dominant that the only way to ensure competition is to literally force it to send people away to competitors?

 

http://searchengineland.com/the-incredible-stupidity-of-investigating-google-for-acting-like-a-search-engine-57268

 

http://searchengineland.com/google-results-too-ad-heavy-166226

Lastenverhogingen zijn geen bezuinigingen

Stoppen met de Euro
Stoppen met de Euro en deze Europese Unie: op naar een nieuw Europa!

Het is lafheid van onze politieke leiders om lastenverhogingen bezuinigingen te noemen. Ik heb geen moeite met de doelstelling dat we uiteindelijk minder moeten uitgeven dan de overheid binnenkrijgt maar de weg daarna toe is anders dan die van de EU. De 3% norm is een norm voor al die landen die wel en een enkele NIET aan de afspraken houden. Nu geen enkel land zich aan de afspraken houdt (Ok Duitsland vrijwel wel) is het beter de Euro op te heffen dan een kortzichtige norm te hanteren, die laffe politici dwingen de lasten te vergroten.

Want van bezuinigingen is in de verste verte geen sprake. Lees het artikel op de dagelijkse standaard:

Als we kijken naar de uitgaven van de overheid (Rijk, provinciaal en gemeentelijk samen), dan is dat niet het geval. Sinds 2008 stijgen de overheidsuitgaven weliswaar minder snel dan in de periode 1996-2007 en de jaren ’70, maar ze stijgen nog steeds. De overheid heeft sinds het bestaan van Nederland nog nooit zo veel geld uitgegeven als vorig jaar.

In 2012 gaf de Nederlandse overheid 303 miljard euro uit.

In 2001 was dat nog 202 miljard.

In 1983 was dat nog 99 miljard.

In 1975 was dat nog 51 miljard.

De Nederlandse overheid gaf in 2012 24 miljard euro meer uit, dan het ontving. Dat overheidstekort is net zo groot als de totale overheidsuitgaven in 1970 samen. Alleen in 2011, 2010, 2009 en 1995 was er een groter overheidstekort in absolute euro’s. Het jaar 2012 staat daardoor op de 5e plek, qua grootte van het overheidstekort in de gehele Nederlandse geschiedenis. De 1e, 2e en 3e plek qua grootte van het overheidstekort waren alledrie jaren dat Rutte het kabinet leidde.

Wat de weg moet zijn is:

1. het stimuleren van de economische groei in Nederland die we de eerst komende jaren vooral en alleen zullen aanwenden om onze schulden weg te werken. DAT VRAAGT OM:

1.1. vertrouwen van de burgers en consumenten in de toekomst: DAT VRAAGT OM:

1.1.1. lasten verlaging (BTW is effectief, accijnzen zijn marktverstorend, belasting of energie, geen belasting op arbeid voor de werkgever, lokale belastingen minimaliseren)

1.1.2. zo weinig mogelijk wijzigingen van beleid: huizenmarkt van afblijven, inkomens herverdeling van af blijven, ww-uitkeringen afblijven, spaargeld en privé vermogens afblijven, pensioenen en pensioengerechtigde leeftijd wijzigen: van af blijven). Komt allemaal later op de agenda als we de boel weer op orde hebben.

1.2. het wegnemen van alle beperkingen, regelgeving die de economische activiteiten afremmen: alternatieve energie, EU regelgeving, vrouwen quota en dat soort van hobby’s  is weer tijd en aandacht voor als we de financiën op de rit hebben. het meest effectieve is natuurlijk afscheid nemen van de regelzucht van de EU en het Europese parlement.

2. Het per direct stoppen met uitgaven zonder enige meetbaar positief effect op onze economie. DAT VRAAGT OM:

2.1. per direct stoppen met het op grote schaal herverdelen van inkomen: Daar verlies je 40% effectiviteit mee; die besparingen direct teruggeven aan de burgers door inkomstenbelastingverlaging (alleen de laagste schaal). Dan heeft de burger 40% meer te besteden dan als ze het via de belastingen doet maar heeft wel zelf de verantwoordelijkheid dit dan niet uit te geven an vakanties, plezier, en andere luxe zake, maar te reserveren voor ziektekosten, inkomenstegenvallers, grote uitgaven, kosten van het opvoeden van kinderen, e.d.

2.2. alles wat kanootjes zijn: ontwikkelingshulp, subsidies aan clubs en bewegingen en de publieke omroep

2.3. inperken van de ambtenarij in zowel instituties (deelraden, autoriteiten, adviesraden, studiecommissies, e.d.). gewoon drie jaar lang elke subsidie aan wie dan ook stoppen en uitstellen.

2.4. stoppen met de Euro en terug naar een douane unie voor de EU. Alleen die beslissing maakt al dat we waarschijnlijk binnen twee jaar onze financiën op orde hebben.

Ook het Financieel Dagblad is gevallen!

20130327-082612.jpgGroot in het nieuws: ook het Financieel Dagblad is op 26 maart uitgekomen met een kleiner formaat krant. Niet het platvloerse Tabloid maar het chique Zwitserse Berliner formaat, tot voor kort vooral een formaat voorbehouden aan zogenaamde top kwaliteitskranten uit het Duitse taalgebied, die zich vooral kenmerkten door veel tekst, ingetogen koppen en nauwelijks foto’s, en bij ons voor de meeste mensen bekend van het oude formaat van Intermediair toen het nog inhoud had waar je in Nederland rekening mee wilde houden.

Ongetwijfeld is deze operatie voor het Financiële Dagblad een actie in het kader van de vlucht vooruit: “hoe redden wij het gedrukte dagblad van haar naderende ondergang”. Het antwoord of deze formaat-wijziging gaat helpen kan nu al gegeven worden: niet dus.

In tegendeel, want het grote formaat van de krant is bijna (afgezien van de in dit internet tijdperk nieuwe op de doelgroepen afgestemde wijze van berichtgeving) het enige pluspunt van een gedrukte krant.

Immers een krant is een zogenaamd browsend medium. Dat wil zeggen: niemand leest de krant van het eerste artikel op pagina 1 tot het laatste artikel op de laatste pagina, en uitsluitend in die volgorde! Iedere kranten lezer pakt uit het totale aanbod een kleine selectie, kriskras, soms van achteren naar vormen (geldt zeker voor ook voor tijdschriften). Als je meer tijd hebt meer artikelen, bij haast en kleine momenten van rust een aanzienlijk minder aantal.

En wat helpt bij het browsen door de koppen en artikelen, wat doet de sensatie van ik als lezer kies en ben tevreden dat ik ook nu weer wat van mijn gading gevonden heb, ja juist het formaat, hoe groter hoe efficiënter, sneller, accurater ik de beslissing kan nemen een artikel te gaan consumeren. En dat maakt, naast een paar ander zaken, die krant nog steeds superieur aan de zeer beperkende browsend vermogen van een doorsnee beeldschermpje waar de mensheid nu voor een groot deel van zijn informatie behoefte aan is veroordeeld.

20130327-085239.jpgIk moet zeggen dat onze grootste kranten uitgever van Nederland De Telegraaf dat in ieder geval heeft begrepen, want na wat testjes is het nog steeds en groot formaat krant en zijn recente APP op de iPad is extreem ingesteld op de browsende functie.

Natuurlijk is het formaat niet doorslaggevend voor de kans om het gedrukte dagblad te laten voortbestaan. Aanpakken van de oude kosten, structuren, CAO’s, wijze en kosten van drukken, wijze en kosten van distributie, inhoud en onderwerpen selectie, positionering en doelgroep beleid zijn zeker even belangrijk. Maar waarom in deze tijd de bestaande kranten een asset zo gemakkelijk opgeeft is mij een raadsel.