Beschavingsprincipes à la Poetin

Volgens Poetin op 5 oktober tijdens een toespraak op de plenaire zitting van de 20e bijeenkomst van de Valdai International Discussion Club in Sochi:

Ten eerste willen we leven in een open, onderling verbonden wereld, waarin niemand ooit zal proberen kunstmatige barrières op te werpen voor de communicatie van mensen, hun creatieve realisatie en welvaart. Er moet een omgeving zonder barrières zijn.

Het tweede principe is de diversiteit van de wereld, die niet alleen behouden moet blijven, maar ook de basis moet vormen voor universele ontwikkeling.

Het derde principe is volgens het Russische staatshoofd maximale representativiteit: Niemand heeft het recht of kan de wereld voor anderen of namens anderen regeren. De wereld van de toekomst is een wereld van collectieve beslissingen.

Op de vierde plaats staat universele veiligheid en duurzame vrede die in gelijke mate rekening houdt met de belangen van grote en kleine landen. Om dit te bereiken is het belangrijk om de internationale betrekkingen te bevrijden van de blokmentaliteit en de donkere erfenis van het koloniale tijdperk en de Koude Oorlog.

Het vijfde principe is rechtvaardigheid voor iedereen: Het tijdperk van uitbuiting van wie dan ook behoort tot het verleden. Landen en volkeren zijn zich duidelijk bewust van hun belangen en mogelijkheden en zijn bereid om op zichzelf te vertrouwen, en dit vermenigvuldigt hun kracht. Iedereen moet toegang krijgen tot de voordelen van moderne ontwikkeling.


bron: https://www.frontnieuws.com/poetin-maakt-duidelijk-dat-globalistische-terrorist-klaus-schwab-zijn-dagen-geteld-zijn/

Samenvattend (op wereld niveau als collectief van soevereine naties):
Open onderling verbonden wereld
Diversiteit behouden als basis voor universele ontwikkeling
Maximale Representativiteit: collectieve wereld
Universele veiligheid en duurzame vrede
Rechtvaardigheid voor iedereen


Er blijven wel wat vragen over, zoals:

• Van wie zijn de natuurlijke hulpbronnen op de wereld?
• Wie is de eigenaar van land (en zee, ruimte) ?
• Staatsbezit vs individueel bezit, inclusief bezet vermogen ?
• Zijn er maatschappelijke belangen die individuele soevereine staten ontstijgen?
• Is er recht op zelfverdediging voor staten, en dus straf voor agressors?
• Is iedereen vrij zijn ´home´- staat te kiezen en die keuze te wijzigen?

De principe zijn mooi geformuleerd; goed omdat tegen het daadwerkelijke gedrag van de westerse wereld te plaatsen en dus nastrevenswaardig. Maar daarmee nog niet zonder problemen die ook opgelost dienen te worden. De wereld en hun naties zijn geen gemeenschap die zich so-wie-so gewend is zich naar maatschappelijke collectieve menselijke doelstellingen te richten.

Enkhuizen, 6 oktober 2023