Vulkanisch as bombarie

Update van de (berekende niet gemeten) verspreiding van vulcanisch as in de admosfeer

Vulkaan uitbarstingen zijn aan de orde van de dag en aktueel in vele delen van de wereld.  De luchtvaart (en dus de luchtvaart maatschappijen) heeft daar in het algemeen goed en praktisch mee leren leven. En voor diegene die de kritiek van de luchtvaartmaatschappen op de overheid in deze zaak gaan vergelijken met economsiceh belangen boven die van de belangen van de consument: het afbreuk risico van een luchtvaartmaatschappij bij ongelukken en onverstandig gedrag is zo groot dat de luchtmaatschappij eerder geneigd te zijn risico’s te vermijden dan de regelgevers en de regelhandhavers. En natuurlijk is het een enkele keer fout gegaan, maar gezien het aantal stof van vulkanen in de admosfeer eigenlijk ook opvallend weinig en de luchtvaart heeft zelf daaruit geleerd wat ze in dit soort situatie kunnen doen en wat vooral niet. in ieder geval zijn de luchtvaartmaatschappijen op dit materie deskundig en de europese ambtanbaren en (engelse) meteorologen niet.

Voorbeeld van verspreiding vulcanisch as door het computermodel NAME

Wat we nu in West-Europa zien lijkt toch vooral op veel bombarie om niks. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?  Angst!? Zoals met de onheilspelling over de effecten van de  CO2 van de auto’s!   Het lijkt er op. Er zijn een paar opvallende overeenkomsten:

  • De paniek lijkt vooral een (west-europese) karakter trek te zijn; toevallig het gebied met opm alle fronten gebrek aan kwaliteit van politici en ambtenaren; zeker op het niveau van de Europese Unie. Zwakke politici kenmerken zich door niet de juiste vragen te stellen aan de ‘deskundigen”, bang te zijn voor de wijze waarop de pers de politieke mogelijk hun gedrag bekritiseerd, en slecht in het kiezen van de juiste ambtenaren en adviseurs.
  • De politiek stelt een ongefundeerd vertrouwen in de (voorspellende) uitkomsten van wetenschappelijke modellen. We weten van de weermodellen en de modellen over klimaatveranderingen, dat die ingewikkelde modellen weinig betrouwbaar zijn. Curieus is dat ook hier het engelse MET-instituut hier weer een sleutelrol in speelt terwijl de manipulatie van de klimaatmodelen nu zo onder wetenschappelijke kritiek is gekomen.
  • In dat kader vergeet de politiek (en de media) de uitkomsten van de modellen gewoon te vergelijken met de ‘werkelijkheid’. Geen enkele voorspelling van de UN-klimaatmodellen zijn uitgekomen; toch is het vetrouwen in de waarheid van haar uitkomsten ongeschonden. Duitsland en Nederland sturen vliegtuigen de lucht in om één-enánder te checken (conclusie niets aan de hand), toch duurt het nog twee dagen voordat de middelmatige ambtenaren hun modellen-uitkomsten gaan relativeren.
  • En dan de media: met name de oude print media, die hun mond voortdurend vol hebben over hun maatschappelijke taak de de overheid, de politiek en zijn actoren kritisch te volgen, produceren geen enkel eigen onderzoek en stellen geen enkele kritische vraag over de vanzwelfsprekendheid dat het luchtruim gesloten is en blijft. Ook dit gedrag heeft opvallende overeenkomsten met de rol die de pers heeft bij het debat over de klimaatveranderingen . Mogelijk ook vooral een gebrek aan kwaliteit, maar zeker ook omdat de journalisten eigenlijk met de huidige politieke elite twee handen op één buik hebben. Deze politieke vooringenomenheid belemmerd het stellen van kritische en voor de hand liggende vragen: Hoe zit het in andere delen van de wereld waar de luchtvaart  geconfronteerd wordt met vulkanisch as? Hoe zit het het de stofdichtheid als een kleine aspluim over een zo’n groot gebied wordt verspreid; dat moet toch enorm verdunnen? Wat weten we eigenlijk van de hoeveelheden as productie en verhouding tot de verdunning. Op basis van welke (gemeten) data heeft men besloten het luchtruim te sluiten: hoe groot moet de dischtheid en samenstelling zijn om een gevaar op te leveren voor de vliegtuigmotoren. Weten we dat? enz.

Dit geval van vulkanisch as en de wijze waarop de overheidsdienaren van de Europese Unie om gaan met dit soort risico’s doet het ergste vrezen. Want één ding is zeker: om alle risico’s voor de luchtvaart uit te sluiten, verbied je het vliegen; als je geen verkeersslachtoffers meer accepteerd verbied je het autorijden, als je geen ten onrechte veroordelingen meer wil van misdadigers kan je ze beter maar niet meer vervolgen en berechten, enz. Als de tolerance zero wordt voor het accepteren van risico’s voor de consument zal heel het radar werk stil komen te staan. Zo komen we nooit meer de economische crisis te boven!

Iets over het spanningsveld van wetenschap, de wijze waarop de politiek daarmee omgaat en de invloed van de publieke opinie zie het artikel op de weblog “Watts is up with that”.

Lawines en de opwarming van de aarde

Door de onophoudende gepraat van geleerden, milieu-beweging, politici en journalisten over de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde door het gebruik van fosiele brandstoffen (autorijden wordt bedoeld) lijken we de daaraan gekoppelde aankondiging van rampspoed: meer stormen, zeespiegelstijging, mislukte oogsten, uitsterven van de ijsberen (lijst is niet uitputtend) zo vanzelfsprekend te gaan vinden dat iedereen in alle situaties lijkt te mogen roepen dat het door de opwarming van de aarde allemaal rampzaliger wordt. Los van het feit of die opwarming nu wel of niet plaatsvindt (want sinds 1999 neemt de globale temperatuur trendmatig af). Want laten we nu eens even aannemen dat die temperatuur inderdaad dramatisch toeneemt dan nog kan niet alle rampspoed aan de opwarming van de aarde worden toegeschreven.

Laat is een voorbeeld geven van werkelijk ongegeneerde uitspraken over de vermeende effecten van de  opwarming van de aarde. Vanmiddag hoorde ik op de televisie een programma over (het ontstaan van) lawines. Ik hoorde alleen het commentaar, zag niet de beelden en weet niet op welke zender en onder welke titel het werd uitgezonden. Maar dat doet er allemaal niet zo toe. Het zal niemand verwonderen dat voor het onstaan van lawines in de bergen is nodig is: veel sneeuw.  Verder dat de aanleiding van het ontstaan van lawines te maken heeft met het veranderen van de structuur van de sneeuw, meestal veroorzaakt door (plotseling en snel) stijgende temperaturen en/of regen op de besneeuwde hellingen. Tot zover geen probleem.

Maar nu komt het: als de commentaar stem heeft uitgelegd dat regen een oorzaak is voor veel lawines, wordt in één zin gelijk gemeld, dat dus door de opwarming van de aarde (meer regen in plaats van sneeuw!) het aantal (zware) lawines alleen maar zal toenmenen.

En dat is natuurlijk onzin: ten eerste, als de temperatuur stijgt dan zal het onherroepelijk minder sneeuwen. Als we de UN rapporten mogen geloven (niet doen!) verdwijnen überhaupt de sneeuw in de bergen en smelten de gletsers af. En één ding is dan zeker, zonder sneeuw geen lawines. Ten tweede ieder jaar vindt, gewoon door het voortschrijden van de seizoenen, in de alpen het proces van kouder worden in de herfst en winter met sneeuwval het het wegdooien van de sneeuw door het intreden van de lente en de zomer. Bij dat wegdooien hoort onvermijdelijk regenval op sneeuw. Ieder jaar weer. Opwarming of geen opwarming. Opwarming zal hooguit betekenen dat de periode van koude gemiddeld korter wordt (en dus minder kans op veel sneeuw en dus op minder lawines) maar niet dat het onvermijdelijke warmer wordt op de besneeuwde toppen met de komst van de zomer.

Waarom verliezen we als we de toverformule “opwaring van de aarde” gebruiken, gelijk ook ieder kritische besef? Misschien wel omdat het het item van de opwarming alle kenmerken heeft van een religieuze beweging, inclusief zondeval en hel en verdoemenis, dat een discussie over de rationaliteit van uitspraken niet meer als relevant wordt ervaren. Goed, dat is een mogelijke verklaring. Over het hier beschreven uitwerking van de toverformule is daarmee niet minder verontrustend.

Ivo de Boer: een naïeve burocraat of manipulator?

Logo United Nations Framework Convention on Climate Change

Bijna dagelijks verschijnen er nu berichten in de pers over ‘fouten’ in de Verenigde Natie  rapporten van de IPCC. Rapporten die basis zijn (geweest?) van bijna alle maatregelen die regeringen over de hele wereld hebben genomen om de door de IPCC voorspelde rampspoed door de menselijke activiteiten op ons wereldwijde klimaat tegen te gaan. Er zijn nog steeds politieke partijen en politici die denken dat die fouten ‘er niet toe doen‘ of ‘het overige bewijsmateriaal voor de komende rampspoed niet aantasten‘, maar duidelijk is ook dat er toch enige aarzeling zichtbaar wordt bij politici om de voorgenomen voor de mensen (draconische) maatregelen (denk eens aan Barendrecht) toch even te heroverwegen.

Nu is mijn punt dat wanneer je als krantenlezer of politici denkt dat deze onthullingen nu – met als catalisator een door een hacker openbaar gemaakte emails van het voor de IPCC leidinggevende onderzoeksinstituut in de UK – plotseling en als een donder bij heldere hemel aan het licht komen, dan vergist hij/zij zich en kent de feiten niet, of beter, zoals de meeste politici in de zaak van de vermeende Global warming, die feiten niet hebben willen kennen. Want al zeker tien jaar circuleren de berichten over de vooringenomenheid, de fouten, de vriendjespolitiek, de manipulatie van de feiten, de malversaties, de op een zij-spoor zetten van onwelgevallen klimaat deskundige,  de weglating van met de theorie van Global warming strijdige feiten, en dus de hoge propaganda-gehalte van wat de gelovers van de Global Warm uitspookten reeds op het Internet. Maar ook is er incidenteel in de media over geschreven en er zijn boeken over verschenen. Niemand kan achteraf zeggen”: ‘ik heb het niet geweten’, of nog erger ‘had ik dát geweten..‘. En als men dat proces niet herkent heeft de afgelopen jaren is het misschien goed om het artikel uit De Telegraaf nog even te lezen over Henk Tennekes, de oud-directeur van het KNMI die daar vertrekken moest omdat hij de uitspraken over de voorspelde klimaatveranderingen niet onweersproken wilde accepteren, of even in herinnering roepen dat onze oud-politicus Veerman, van de gelijknamige, door de overheid ingestelde deltacommissie, ongegeneerd meldde dat er in zijn rapport wel wat was overdreven (ander woord voor gelogen), maar de ernst van de komende crisis rechtvaardigden die overdrijving natuurlijk wel want de mensen moeten worden wakker geschut. Misschien denkt Veerman wel dat het verkondigen van leugens, net als bij Al Gore, je zomaar een Nobelprijs kan opleveren!. Lees verder “Ivo de Boer: een naïeve burocraat of manipulator?”

Global Warming! W(h)att(s) Global Warming!

De Telegraaf 4 februari 2010

Vanmorgen kopt De Telegraaf: Hoezo opwarming!? De redactie heeft de website van Anthony Watts blijkbaar gespot. Deze website (www.wattsupwiththat.com) wordt door mij vrijwel vanaf het begin dagelijks bekeken. Het is verfrissend om tegen de dagelijkse onzin van door de fundamentalistische en soms terroristische milieubewegingen een intelligent  tegengeluid te horen. Niet van politieke tegenstanders maar van betrokken wetenschappers die hier een forum hebben gevonden om alle claims, beweringen, onderzoeksrapporten (van soms ook wetenschappers, maar zeker niet altijd) op hun wetenschappelijke  meritisch te beoordelen en waar nodig van kritische kantekeningen te voorzien.

Policy driven deception

Deze site is een must voor alle (wetenschaps) journalisten die over het onderwerp van de Global Warming schrijven en verplichte dagelijkse kost voor al die politici die op basis van VN-rapporten van de IPCC draconische maatregelen en belastingverhogingen initieren die onvermijdelijk zullen leiden tot een repressieve maatschappij waarbij de goeroes van de milieubewegingen straks graag als gestapo willen gaan optreden.

De initiator van de website, Anthony Watts, heeft samen met Joe D’Aleo een rapport “Surface Temperature Records: Policy driven deception?” geschreven over het feit dat de Verenigde Naties en hun klimaat commissies met opzet de temeratuurcijfers hebben gemanipuleerd. Hierover wordt op de site Wattsupwiththat gerapporteerd. Het rapport is ontluisterend voor alle wetenschappers verblind door en gedreven door de wil de mensheid te waarschuwen voor vreselijke rampen, die nu zo duidelijk blijken helemaal niet zullen gaan. Lees ook de website van E.M. Smith, aka “ChiefioLees verder “Global Warming! W(h)att(s) Global Warming!”