Sytske Bergsma over Gezond Verstand

Alsof je erin geloofd dat je het christendom kan uitroeien/schaden door met wetenschappelijke bewijsvoering te komen over het niet bestaan van God.
Alsof je erin geloofd dat je hoofddoekjesplicht bij de moslims kan doen verdwijnen door te wijzen op de zegeningen voor de mensheid door het proces van de verlichting.
Alsof je erin geloofd de klimaathysterie te kunnen stoppen door het komen met bewijzen dat klimatologen de werkelijkheid rond klimaatcijfers manipuleren.
Alsof je erin geloofd aan te tonen dat je geen racist bent door in gesprek te gaan met bijvoorbeeld Sylvana Simons
Alsof je erin geloofd dat je Rutte over de negatieve effecten op rijkdom van de Euro door te wijzen op de gemiddeld zo slechte economische groei in het Euro-gebied.
Alsof je erin geloofd dat je Linkse mensen überhaupt kan behoeden voor het zich consequent laten leiden door vooroordelen, totalitarisme en machtsmisbruik door een stevige politieke discussie aan te gaan.

Nee, we begrijpen te weinig dat heersende en voor (de enige) juist doorgaande meningen en overheidshandelen het gevolg is van het winnen een smerige oorlog. De heersende politieke meningen zijn de meningen van de overwinnaars. En je overwint door toepassen van (mentale) machtsmiddelen en het hebben van sterke gehoorzame legers. En als je die niet wilt bestrijden met nog sterkere legers, en denkt dat je met argumenteren en gezond verstand het wel wint, dan verander je niets en beland je in de (mentale) gevangenis van de heersende elite, nu van links.

Waarom doen die levens er niet toe? Hypocratie van de Groene farizeeërs.

De hypocratie van de groenen die alles in HUN wereld duurzaam willen hebben (wat dat ook betekenen mag) maar de vervuiling, kinderarbeid, uitputting van hulpbronnen en vooral de kosten van levensonderhoud, waar misschien de rijke elite die dit allemaal bedenkt geen last van heeft, maar de minder bedeelde in hun paradijs zal daarvoor een ondraaglijke prijs voor moeten betalen, gewoon over de schutting gooien.

Strafmaatregelen Italië

Ale het artikel van Marcello Minenna leest over de wereldwijde DEBTs vraag je je af waarom juist Italië nu door de EU wordt aangepakt voor zijn begroting. En andere landen niet. Overigens zijn de sancties (extreme boetes) uiterst merkwaardig omdat dat nu juist het verlies versterkt waar de EU tegen Italië te hoop loopt. Wie verzint dat? En Italië is een bruto betaler aan de EU. Ondergang van de economie van Italië zal vooral de EU begroting treffen en de andere EU landen die leningen in Italië hebben uitstaan en nooit zullen terug krijgen. Overigens reageert de politiek in Italië met gegronde argumenten tegen de politiek van de EU op dezelfde manier waarop Duitsland terecht kritiek had op de herstelbetalingen na de 1ste wereldoorlog, Daar werd NIET naar geluisterd en niet op geacteerd. We weten tot welke ellende dat is uitgegroeid. Maar met het volstrekte gebrek aan kwaliteit in het bestuur (politiek én ambtelijk) van de EU zullen we sowieso op een catastrofe moeten rekenen. Het comité zal de nobelprijs voor de vrede de EU dan toch wel ontnemen hoop ik!

De Strijdplannen van Donald Trump (1)

De vergwelijking met de opkomst van het communisme in West-europa en de manier waarop intelligentia en bepoaalde politici daarop vergoeilijk reageerde is in treffenbde gelijkenis met de huidige opbopmst van de islamitisering van West Europe en de wijze waarop onze intteligentiea het kwaad allemaal verdedigd.
Dan is het fijn dat er een Trump is die er tenminste nog een zaak van wil maken. En uiteindelijk de ‘leider van de westerse wereld’, merkel, zal moeten komen bevrijden.

Medicijnen via het Internet: wat is nu eigenlijk het probleem?

Vanavond een item in het journaal waarin (a) wordt gemeld dat er steeds meer medicijnen via het internet in het Buitenland wordt besteld, en (2) dat daar (vaak?) slechte of niet werkende medicijnen bijzitten. Boodschap is: “je wordt gewoon als consument (=patiënt) opgelicht”.

chinese medicijnenEr schijnt een overheidscampagne bezig te zijn over ‘echt-of-nep’, website zie hier. Volgens het journaal-item is de douane bezig met (de jaarlijkse) actie om medicijnen te onderscheppen: “dit jaar twee keer zoveel medicijnen onderschept!”.  De douane opent jouw bestellingen en neemt ze natuurlijk in beslag, want op de website van de overheid staat toch duidelijk dat je geen geneesmiddelen mag invoeren.

Vervolgens komt een belanghebbende van het farmaceutische kartel, een bezorgt kijkende apotheker, in beeld die tranentrekkende dingen zeggen over de grote gevaren die je als argeloze consument loopt als je zo dom bent om buiten je arts, of eigenlijk bedoelde hij, buiten je apotheek, medicijnen besteld. Lees verder “Medicijnen via het Internet: wat is nu eigenlijk het probleem?”

Marcel Crok en Theo Wolters: CO2-uitstoot niet catastrofaal voor klimaat — Climategate.nl

De website ‘Café Weltschmertz’ heeft de laatste tijd een aantal uitstekende video’s van vraaggesprekken over klimaat, energie en aanverwante zaken geplaatst. De meest recente aflevering, van bijna een uur, betreft een interview van Marcel Crok met Theo Wolters (zie afbeelding boven). Hierin komt een breed palet van thema’s aan de orde, die in de overheidsvoorlichting…

via Marcel Crok en Theo Wolters: CO2-uitstoot niet catastrofaal voor klimaat — Climategate.nl

Studenten frauderen met Dyslexie verklaringen

Metro (11 februari 2016) een verhaal over hoe eenvoudig studenten een verklaring voor Dyslexie kunnen krijgen en daarmee (betaalt) langer over hun studie mogen doen. Ik vraag mij dan af wie verzint nu zo’n regeling en denken politici nu echt dat dit soort regelgeving kering zal worden nageleefd ter meerdere glorie van dyslecte studenten.

Los van het feit dat ik dit soort voortrekken van dyslexie verkeerd en onnuttig vind, is het allemaal ook erg naïef. Weten politici nu nog niet als ze bepaalde medicijnen alleen willen laten vergoeden als je chronologisch ziek bent, het aantal chronische zieken plotseling sterk toeneemt; als je belastende beroepen het recht geeft om niet langer na je 65ste door te werken, binnen een paar jaar het aantal goedgekeurde belastende beroepen gestaag en vrolijk zal gaan stijgen. Als je – zoals we nog van de WAO weten – mensen die afgekeurd worden levenslang een uitkering geeft, zullen er opeens een heleboel mensen afgekeurd gaan worden en is een onwaarschijnlijk deel van de beroepsbevolking opeens arbeidsongeschikt.

En in het huidige – op media incidenten gestuurde – laffe politieke klimaat zal dit o zo voorspelbare effect van dit soort voor bepaalde groepen zeer lucratieve regelingen niet zo maar ophouden te bestaan of niet meer worden verzonnen. Politici denken dat ze – als echte gecorrumpeerde bestuurders (niet met geld maar met status van hun vriendjes in de media) – niet meehuilen met de wolven in het ‘hoe-laat-ik-de-overheid-voor-mij-zorgen’-bos, zij of hun partij daarop bij de kiezers zal worden afgerekend. Terwijl kiezers dit gedraai en naar-de-mond-praten echt wel herkennen en trots zullen zijn op politici die leiding geven en consequent handelen naar principes van eenvoud, duidelijkheid en gelijkheid.

En voordat allerlei nu verongelijkte ouders, verenigingen, media en belangengroepen roepen hoe zielig dyslecte mensen zijn en hoe nodig het is dat ze worden ondersteund: ik ben zelf dyslect. Heb het op de lagere, middelbare school en de universiteit geheel zelf moeten uitzoeken. Dat koste veel energie maar geeft ook heel veel eelt op de ziel om vervolgens in de ‘echte’ maatschappij je overeind te kunnen houden en dat is mij uitstekend gelukt. Laten we eens ophouden met het kweken van allemaal zwakkelingen.

Davos: het feestje van de oligarchie

In het westerse verlichte denken heeft ieder individu recht op zijn mening. Ook als je schatje-schatje rijk bent, een succesvolle ondernemer, bisschop of koning. In dat zelfde verlichte denken is democratie de beste staatsvorm en gebaseerd op One-man-One-vote. Ook voor diegene die schatje-schatje rijk, of een succesvolle ondernemer, bisschop of koning zijn. Noodzakelijkerwijze zal een natie door een beperkte groep worden geregeerd. Principe blijft daarbij dat op basis van de democratie deze dienaars alleen dienaars kunnen zijn als ze het vertrouwen hebben van een meerderheid van de volwassen burgers waarover ze regeren. En ook dat al hun besluiten over belastingen en wetten door die burgers worden geaccepteerd. Een goede politicus zal zich onderscheiden door haar burgers in hun meningsvorming op sleeptouw te nemen, uit te leggen en te weten welke besluiten hij niet zal kunnen nemen omdat daar binnen de samenleving, voor wiens geluk hij verantwoordlijk kan worden gehouden, dat zal steunen.

Daarmee onderscheidt een politieke leider is ook van een regent. Een regent beslist (meestal in achterkamertjes) en presenteert zijn besluiten aan de goegemeente zonder zich druk te maken of daar wel draagvlak is of de moeite neemt de besluiten uit te leggen of daarover in discussie te gaan.

We leven in een uitgesproken wereld van een oligarchie van regenten die het allemaal beter weet dan zijn burgers en afwijkende meningen – op zijn vreedzaams – belachelijk maakt. Dat schept tweespalt en werkt agressie en gebrek aan respect voor de overheid in de hand.

Onze regenten latent zich graag zien met ondernemers, bankiers, bisschoppen en koningen. En laten zich laven in de – voor de politiek – niet zo relevante meningen en opvattingen. Immers ten opzichte van de ‘gewone’ burgers is dat ook maar een mening van een persoon die gewoon ‘ One-vote’ heeft.

Ik begrijp dus het nut van het Davos-circus niet en de serieusheid waarmee media de daar geventileerde mening doorgeeft. Uiteraard zonder verdere analyse en commentaar.

Dus dat de in Davo aanwezige vermogensbeheerder vindt dat de immigratie naar de EU moet worden verdubbeld is oninteressant, irrelevant en dus vooral irritant. Om de mening van u en mij maakt niemand zich verder druk.

 

 

 

 

 

Slechte opkomst Provinciale verkiezingen, dus geen mandaat voor welke partij dan ook!?

Dagelijkse Standaard: waarom Wilders niet gewonnen heeftPolitici van de traditionele partijen kunnen met meer of minder recht betogen dat hun ideeën, regeringsbeleid nog steeds gedragen worden door heel veel kiezers, D66 zegt ook dat het door hun uitgedragen verhaal blijkbaar is overgekomen. Maar dan verdoezel je bewust het feit dat meer dan 40% van de stemgerechtigden zijn opgekomen. Eigenlijk is er voor geen enkele partij en geen enkele politiek idee enig mandaat heeft en dat zou ze zorgen moeten baren. Niet in schijnheilige woorden na een verkiezing, maar in daden: vernieuwing van het representative stelsel (meer directe democratie), het opdoeken van het idiote systeem van een oproep, gang naar een stembureau en op een groot papier met potlood iets rood maken. It’s internet now, guys! Wordt wakker.

Je kunt er donder opzeggen dat als het gaat om een oordeel over onze politici en hun beleid er onder de bevolking toch echt hele andere meningen en prioriteiten gelden. Dat weten de politici wel en daarom stellen ze liever de systemen niet ter discussie en gaan ze voorbij aan hun werkelijke machtsbasis. Op dit moment heeft het kabinet dus aantoonbaar 19,6% + 10,0% maal de opkomst van 46,3% is 12 en een kwart procent van de mensen dat op hen stemt! En toch gaan ze arrogant verder ons te vertellen wat goed en slecht voor ons is. Dat loopt een keer mis.

Natuurlijk heeft de dagelijkse standaard gelijk dat het verlies van de PVV een direct gevolg is van de lage opkomst. Maar dat is geenm excuse. Dan moet Wilders er toch echt voor gaan zorgen dat een grote groep gelijk gestemden aan het gedachtegoed van de partij wordt gebonden in een echte ‘volksbeweging’ op basis van enkele duidelijk geformuleerde te bereiken doelen. Internet en de sociale media zijn daar de aangewezen vehicles in. Politiek bedrijven is meer dan het op het juiste moment uitsturen van een opvallende tweet. Dat is voor intern gebruik voor de politieke elite en de oude media. Het zal voor de PVV gaan om de achterban echt te bereiken en te mobiliseren. Zo ingewikkeld is dat ook weer niet in deze tijd van onzekerheid, afglijden in armoe, een onbetrouwbare overheid en politieke leiders!

Indonesië-Australië: doodstraf voor drugdealers en drugbarons?

australië Indonesie doodstraf drugdealers in Elsevier

Waarom hebben we in het Westerse wereld zoveel weerstand om grote drughandelaren ter dood te brengen. Welke afweging wordt gemaakt: je kiest voor daders in plaats voor alle slachtoffers die door de dealers in diepe ellende is gestort.

Voor welke waarden komt men op? Waarom moet voor deze misdadige burgers opgekomen worden? Australische premier Tony Abbott tijdens een persconferentie: “‘We respecteren Indonesië, we zijn trots op de vriendschap met Indonesië, maar we komen op voor onze waarden en we komen op voor onze burgers,”

Verwondering: Feyenoord-bestuur en Holigans en de schade aan het blazoen

Artikel Elsevier van Rijckevorsel over misdragingen in Rome van Feyenoord HoligansIn Elsevier schreef  René van Rijckevorsel op 20 feb 2015 een opinie-stuk over de misdragingen van Feyenoord fans/supporters/holigans in Rome in het Kader van een wedstrijd tegen Roma. De titel vat samen wat van Rijckevorsel terecht mag verwachten van de Feyenoord directie: nederige excuses aan de burgemeester en inwoners van Rome voor het wangedrag van deze supporters van Feyenoord.

Lijkt logisch dat dat de eerste reactie van het Feyenoord bestuur zal zou zijn, al was het alleen maar uit burgermans fatsoen. Bij de rellen wordt jouw merknaam voor de ogen van een voetbal-minnend publiek te grabbel gegooid, dus je gaat gelijk de (publiciteitsschade) beperken. Maar nee, in deze huidige maatschappij van procedures, elkaar voor rechters de (morele) maat laten nemen heeft het ongewenste bij effect van een grote macht van bedrijfsjuristen op een normaal intermenselijk contact met de buitenwereld. Dus verklaarde een Feyenoord directeur de volgende dag gelijk op het journaal omstandig dat dit van zelf sprekende gebaar van nederigheid en schaamte naar de burgers van Rome niet wordt gemaakt, want – en hij zei het echt – dat zou een schuld bekentenis zijn en bij zijn geen partij en niet verantwoordelijk voor deze rellen!”

Maar ook de nette officiele supporters vereniging gaat in de onkenning: “Schade viel wel mee“; nou niet de schade aan het merk Feyenoord is aanzienlijk, en daar past nederigheid en schaamte bij.

Kortom samengevat: “we hebben het niet begrepen en doen net of het ons niet aangaat” Hoe dom kan je zijn. Wat Feyenoord natuurlijk binnen het uur dat zij door kreeg hoe haar fans zich misdragen hebben en waardevolle historische spullen had vernield, aan te bieden dat die fontein natuurlijk op kosten van de club zal moeten worden opgeknap. Er gingen bedragen rond 2 ton aan schade. Een schijntje voor een club die aan vele waardeloze spelers bereid is miljoenen uit te geven.

Gelukkig begreep de burgemeester van Rotterdam het wel en heeft direct een excuusbrief geschreven aan zijn collega van Rome.

Nu maar hopen dat iemand zo verstandig is om de return wedstrijd van volgende week in Rotterdam aflast; anders gaan weer veel onschuldige burgers en middenstanders opdraaien voor de arrogantie van de voetbal bestuurders.

De moralistische overheid: rookverbod cafés

Uit de volkskrant:

Screenshot 2014-10-21 at 21.22.15Vraag is en blijft waarom de overheid dit zou willen regelen. Waarom zou de overheid zijn burgers tegen zich willen beschermen. Kunnen ze die verantwoordelijkheid niet zelf nemen.

Natuurlijk heeft de overheid een taak bij het beschermen van burgers tegen die overheid en andere burgers. Maar als een cafebaas een cafe wil waarin gerookt wordt, dan is het de verantwoordelijkheid van de bezoeker om daar wel of niet naar binnen te gaan.

Dus het enige wat geregeld moet worden is dat bezoekers aan café’s, restaurants en winkels bij binnenkomst er op wordt geregeld dat er gerookt wordt.

Wel kan geregeld worden dat in openbare plekken, waar de burger dus geen keus heeft om er wel of niet vanwegen het (niet-)roken te zijn, wordt geregeld dat er niet gerookt wordt.

Waarom kunnen islamieten geen monsters zijn

Screenshot 2015-03-05 at 19.12.08Er zijn zoveel monsterachtige mensen, die anderen verschrikkelijke dingen aan doen.
Er zijn in de geschiedenis ook monsterachtige uitwassen van politieke en religieuze stromingen.

Denk aan de Romeinen en de leeuwen, de roomse katholieken en hun inquisiteurs, de bolsjewieken en hun Goelag, de nazi’s en hun gaskamers, en de maoisten met hun heropvoedingskampen. Alle uitvoerders waren monsters.

Maar niemand zou zeggen als veroordeling van hun daden dat de uitvoerders weliswaar monsters zijn, maar geen Romeinen, Roomse katholieken, communisten, nazi’s of maoisten.

Waarom moet de PM Cameron over de onthoofding van een Britse staatsburger zeggen dat de beul wel een monster is, maar geen islamiet.
De enige verklaring is dat westerse politici nog steeds hun hoofd in het zand steken als het gaat om de wrede uitwerking van de nomadische islamitische godsdienst.

En met de hoofden in het zand brengen we het oprukkende monster leger niet tot stilstand.

Obama over ISIS: geen visie, geen doelstellingen, verkeerde aannames

Vannacht heeft Obama dan gesproken over hoe ISIS moet worden aangepakt. Zijn redevoering was in lijn met alle andere key-redevoeringen tot nu toe (In Caïro, in Berlijn): mooi en met overtuiging gesproken; verder inhoudsloos en geen enkele indicatie wat er nu wanneer eigenlijk zou moet gebeuren: pappen en nathouden. Los van het feit dat met zijn opmerking dat ISIS geen staat noch een islamitisch is, geeft Obama maar weeer eens aan dat hij in de – ook in Nederland bij D66 en PvdA – eigen vooroordelen over de aard van de Islam en de Aard van de fundamentalistische Islam blijft geloven.

isiskaart

We, dat wil zeggen de Europese en Amerikaanse politici, hebben het verkeerd gezien in Egypte, Palestina, Libië, Syrië, Afghanistan en Irak. We kozen, omdat we in de goedheid van de islamitische medemens geloven feilloos de verkeerde partijen, begrepen niets van de ouderwetse stammen cultuur en mannelijke maatschappij van de arabieren. En nu wederom lijken we het nog steeds niet te geloven. ISIS is een staat en zal als het zo door gaat heel groot en vernietigend worden.

Ze hebben het zelf aangegeven wat ze willen. Hier de kaart en denk niet dat ze dat niet kunnen realiseren.

 

Ook Hitler, Lenin, Mao hebben uitvoerig opgeschreven wat ze wilde bereiken en voerde dat uit. Ook als we dachten dat ze gek waren en dat nooit zouden (kunnen) doen. Wij blijven leven in de Romantische wereld van de mens is goed en de overheid is om de weg te wijzen naar dat goede. Het wordt zo nog onze ondergang.