Davos: het feestje van de oligarchie

In het westerse verlichte denken heeft ieder individu recht op zijn mening. Ook als je schatje-schatje rijk bent, een succesvolle ondernemer, bisschop of koning. In dat zelfde verlichte denken is democratie de beste staatsvorm en gebaseerd op One-man-One-vote. Ook voor diegene die schatje-schatje rijk, of een succesvolle ondernemer, bisschop of koning zijn. Noodzakelijkerwijze zal een natie door een beperkte groep worden geregeerd. Principe blijft daarbij dat op basis van de democratie deze dienaars alleen dienaars kunnen zijn als ze het vertrouwen hebben van een meerderheid van de volwassen burgers waarover ze regeren. En ook dat al hun besluiten over belastingen en wetten door die burgers worden geaccepteerd. Een goede politicus zal zich onderscheiden door haar burgers in hun meningsvorming op sleeptouw te nemen, uit te leggen en te weten welke besluiten hij niet zal kunnen nemen omdat daar binnen de samenleving, voor wiens geluk hij verantwoordlijk kan worden gehouden, dat zal steunen.

Daarmee onderscheidt een politieke leider is ook van een regent. Een regent beslist (meestal in achterkamertjes) en presenteert zijn besluiten aan de goegemeente zonder zich druk te maken of daar wel draagvlak is of de moeite neemt de besluiten uit te leggen of daarover in discussie te gaan.

We leven in een uitgesproken wereld van een oligarchie van regenten die het allemaal beter weet dan zijn burgers en afwijkende meningen – op zijn vreedzaams – belachelijk maakt. Dat schept tweespalt en werkt agressie en gebrek aan respect voor de overheid in de hand.

Onze regenten latent zich graag zien met ondernemers, bankiers, bisschoppen en koningen. En laten zich laven in de – voor de politiek – niet zo relevante meningen en opvattingen. Immers ten opzichte van de ‘gewone’ burgers is dat ook maar een mening van een persoon die gewoon ‘ One-vote’ heeft.

Ik begrijp dus het nut van het Davos-circus niet en de serieusheid waarmee media de daar geventileerde mening doorgeeft. Uiteraard zonder verdere analyse en commentaar.

Dus dat de in Davo aanwezige vermogensbeheerder vindt dat de immigratie naar de EU moet worden verdubbeld is oninteressant, irrelevant en dus vooral irritant. Om de mening van u en mij maakt niemand zich verder druk.