Slechte opkomst Provinciale verkiezingen, dus geen mandaat voor welke partij dan ook!?

Dagelijkse Standaard: waarom Wilders niet gewonnen heeftPolitici van de traditionele partijen kunnen met meer of minder recht betogen dat hun ideeën, regeringsbeleid nog steeds gedragen worden door heel veel kiezers, D66 zegt ook dat het door hun uitgedragen verhaal blijkbaar is overgekomen. Maar dan verdoezel je bewust het feit dat meer dan 40% van de stemgerechtigden zijn opgekomen. Eigenlijk is er voor geen enkele partij en geen enkele politiek idee enig mandaat heeft en dat zou ze zorgen moeten baren. Niet in schijnheilige woorden na een verkiezing, maar in daden: vernieuwing van het representative stelsel (meer directe democratie), het opdoeken van het idiote systeem van een oproep, gang naar een stembureau en op een groot papier met potlood iets rood maken. It’s internet now, guys! Wordt wakker.

Je kunt er donder opzeggen dat als het gaat om een oordeel over onze politici en hun beleid er onder de bevolking toch echt hele andere meningen en prioriteiten gelden. Dat weten de politici wel en daarom stellen ze liever de systemen niet ter discussie en gaan ze voorbij aan hun werkelijke machtsbasis. Op dit moment heeft het kabinet dus aantoonbaar 19,6% + 10,0% maal de opkomst van 46,3% is 12 en een kwart procent van de mensen dat op hen stemt! En toch gaan ze arrogant verder ons te vertellen wat goed en slecht voor ons is. Dat loopt een keer mis.

Natuurlijk heeft de dagelijkse standaard gelijk dat het verlies van de PVV een direct gevolg is van de lage opkomst. Maar dat is geenm excuse. Dan moet Wilders er toch echt voor gaan zorgen dat een grote groep gelijk gestemden aan het gedachtegoed van de partij wordt gebonden in een echte ‘volksbeweging’ op basis van enkele duidelijk geformuleerde te bereiken doelen. Internet en de sociale media zijn daar de aangewezen vehicles in. Politiek bedrijven is meer dan het op het juiste moment uitsturen van een opvallende tweet. Dat is voor intern gebruik voor de politieke elite en de oude media. Het zal voor de PVV gaan om de achterban echt te bereiken en te mobiliseren. Zo ingewikkeld is dat ook weer niet in deze tijd van onzekerheid, afglijden in armoe, een onbetrouwbare overheid en politieke leiders!

Internet en het einde van de vertegenwoordigende democratie

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en dus weer de bijna onontwarbare knoop van wie je je stem geeft. Al jaren kies ik voor een persoon, meer dan voor een partij, maar de personen op de lijst van kandidaten, die vandaag in de bus lag, gaf geen enkele bekende naam. Verder weet je dat als je in Hilversum woont dat de kwaliteit van de overheid en dus haar politiek vriendjes in de gemeenteraad niet erg hoog kan zijn. Maar vanuit mijn werk vroeger kende ik van dichtbij al het gebrek aan kwaliteit van gemeentebesturen, waarbij de verdiensten vooral liggen in het najagen van  en het verzinnen van voor de burgers moralistische maatregelen. Goede reden om zo snel mogelijk de achterhaalde bestuurslaag van gemeenten op te heffen, of als we naast het landsbestuur überhaupt nog daar iets onder willen hebben, dan maar integreren met de provincies. Met 30 (stads)gewesten moet het toch allemaal wat overzichtelijker worden. Maar goed de burgerplicht roep en er zal dus en keuze worden gemaakt.

Wat mij bij het maken van de keuze wel deed realiseren dat aan het systeem van vertegenwoordigende democratie dat je een persoon (of een partij) kiest en daarbij de afweging maakt dat die partij of die persoon op alle voorlichtende vraagstukken en besluitvorming voor jou altijd het beste doet. Dat is natuurlijk niet waar.

Lees verder “Internet en het einde van de vertegenwoordigende democratie”