Waarom kunnen islamieten geen monsters zijn

Er zijn zoveel monsterachtige mensen, die anderen verschrikkelijke dingen aan doen.
Er zijn in de geschiedenis ook monsterachtige uitwassen van politieke en religieuze stromingen.

Denk aan de Romeinen en de leeuwen, de roomse katholieken en hun inquisiteurs, de bolsjewieken en hun Goelag, de nazi’s en hun gaskamers, en de maoisten met hun heropvoedingskampen. Alle uitvoerders waren monsters.

Maar niemand zou zeggen als veroordeling van hun daden dat de uitvoerders weliswaar monsters zijn, maar geen Romeinen, Roomse katholieken, communisten, nazi’s of maoisten.

Waarom moet de PM Cameron over de onthoofding van een Britse staatsburger zeggen dat de beul wel een monster is, maar geen islamiet.
De enige verklaring is dat westerse politici nog steeds hun hoofd in het zand steken als het gaat om de wrede uitwerking van de nomadische islamitische godsdienst.

En met de hoofden in het zand brengen we het oprukkende monster leger niet tot stilstand.