belastingmoraal: kwartje van Kok hebben ook nog niet terug!

iaza16325725795800Het probleem met de overheidsfinancién is begonnen met het door de politici ondoorzichtig maken van de hele publieke financiering van de begroting, waarbij de burger geheel in het ongewisse is over:

– hoeveel belasting hij/zij betaald (niemand weet dat meer bij benadering)

– waarvoor die belastingen mogen worden uitgegeven (budgetrecht)

– hoe overheidstekorten worden gefinancierd met welk geld

Om dat fundamenteel te doorbreken moet er spoedig het volgende gebeuren:

– het aantal belastingen moet tot twee of drie vormen worden teruggebracht voor ALLE bestuurslagen tezamen.

– geld dat de overheid “verdient” aan exploitatie, respectievelijk de verkoop van overheidbedrijven dient terug gegeven te worden aan de burgers; simpelste oplossing is dat voor alle deelnames automatisch alle betrokken burgers aandelen in de door de overheid gestarte business krijgt in plaats van de overheid zelf. De overheid blijft wel de bedrijven leiden.

– inkomsten aan boetes dient één ker per jaar aan alle burgers te worden uitbetaald; overheidsactiviteiten mogen NOOIT uit boetes worden gefinancieerd.

169849_3851
Belastinggheffing is in moderne Europese democratie niet meer transparant

– burgers kunnen alleen belasting worden opgelegd, als zij ook invloed heeft op had kunnen hebben op de systematiek en de hoogte van de belastingen. Dus geen onroerendgeodbelasting, toersitenbelasting, etc voor zaken in een gemeente waar je niet ook op kandidaten voor de gemeenteraad mag stemmen.

– verder toestemming voor explicit financieren van bepaalde en besloten zaken, dus de overheid kan niet schuiven met posten. Als een voorgenomen actie  niet wordt gerealiseerd, niet wordt uitgegeven, gaat het terug naar de betrokken burgers.

– geen belastingen om inkomensoverheveling te bewerkstelligen; overheveling van risico’s (werkloosheid, ouderdompensioen, ziektekosten,  toelages, studiebeurzen, etc) gebeurt met (volks)verzekeringen en niet met geld uit algemene belastingen.

– belastingen dienen universeel te zijn: voor alle betrokken burgers, en dus niet dat een groepe burgers kan bepalen dan een andere groep burgers belasting moet betalen en maar zelf niet.

– overheidsfinancing gebeurd zo veel mogelijk door de burgers zelf: pensioenreserves, inkomstenvereffening, sparen voor later, overschotten van lagere overheden. Deze worden verplicht aangewend tegen een vaste rente van 0,01% per dag om (tijdelijke) overheidstekorten te financieren. Die rente is belastingvrij.

En tenslotte:

– de belastingen zijn redelijk, en beperkt; alleen dan zal geen enkele burger moeite hebben met hun deel van de financiering