SEO is een long-tail keyword dance

Trefwoorden keuze

Langzamerhand wordt het voor ondernemers duidelijk dat als men succesvol actief wil zijn op het internet met Internet Marketing het zorgen dat men gevonden wordt door Google een noodzakelijk startpunt is. Om dit te bereiken past men de technieken van Serach Engine Optimization (SEO) toe.
Wat daarbij minder nog tot de ondernemers doordringt dat het succes van search voor een groot deel afhangt van de keuze van de trefwoorden. Bedenk daarbij dat 25% van de (combinatie van) trefwoorden die bij Google ingetypt worden, voor Google nieuw zijn. De creativiteit van de internetgebruiker is dus hoog en zal steeds gevarieerder worden. Om goed in te kunnen spelen op het zoekgedrag van de consument komen de vaardigheden van een uitgever goed van pas.

SEO FirstFocus pijlers: techniek, inhoud en Authoriteit

De recepteur van Search Engine Optimizing (SEO)

Voor FirstFocus BV is het proces van SEO het simultaan toepassen van drie belangrijke gebieden: Techniek, Inhoud en Authoriteit. Voor wat betreft de eerste, techniek, zal de kwaliteit van de adviezen voornamelijke afhangen van de kennis van de adviseur van hoe de Google-bots werken en hoe ze naar de aangeboden webpagina’s “kijken”. Het toepassen is natuurlijk ook een kwestie van creativiteit hoe de regels worden toegepast in welke situatie, maar in principe kan het advies worden beoordeeld in termen van “goed” of “fout”.

Dat geldt al voor een stuk minder bij het adviseren over het opbouwen van authoriteit op het net. Deze authoriteit is voor Google van doorslaggevend belang in de ranking van de site en pagina, en gedeeltelijk heeft dat te maken met de ” ouderdom” van de site, welke niet beïnvloedbaar is, maar hoe en welke verwijzingen (links) van andere sites naar jou te optimaliseren site verwijst heeft zeker te maken met de deskundigheid van de SEO-consultant, respectievelijk de uitvoerende van deze link-strategie. Ieder SEO-bureau zal zijn eigen aanpak en ideeën hebben, maar er is geen absolute maatstaf om de ene strategie boven een ander te plaatsen, respectievelijk er zijn wel verkeerde strategiën maar niemand in deze wereld kan claimen dat alleen zijn aanpak “goed” is. Uiteindelijk is de markt en de gebruikers hier natuurlijk wel scheidsrechter: hoe beter je page rank, hoe beter dus blijkbaar de link-aanpak heeft gewerkt, maar je weet natuurlijk nooit of een andere aanpak niet tot een betere ranking zou hebben geleid. Er is geen ultime recepteur voor de maximale renderende back-linking-strategie.

Keyword Strategie

Kan de technische Search Engine optimalizatie van je website in de praktijk alleen gedaan worden door deskundigen die weet hebben van hoe een website te programmeren, als het gaat om de inhoud heeft in alle opzichte de eigenaar, als per-definitie-materie-deskundige, natuurlijk de lead bij het invullen van een keyword strategie. Natuurlijk gelden er regels waaraan je je moet houden en die regels zijn langzamerhand tot de algemene kennis van web-owners gaan behoren: het gebruik van headers en kopjes, aanleggen van interne links, tags voor illustraties, kiezen van de juiste permalinks, maken van correcte landingspagina’s, het invullen van meta-informatie. Nu is schrijven een vak en is het bij het optimaliseren van je website belangrijk om SEO-friendly copywriters in te schakelen, maar ook zij zullen moeten worden gebrieft door de materie deskundigen: welke producten moeten op welke wijze met welke trefwoorden aantrekkelijk worden beschreven? De keuze van de trefwoorden (vooraf kiezen is daarbij belangrijk: dat zijn de termen waarop de webpagina’s of de site voor Google moet worden geoptimaliseerd!). Dat is ook belangrijk omdat inhoudsloze geoptimaliseerde websites natuurlijk niet kunnen bestaan. De keuze van de trefwoorden is dus belangrijk om het hele proces van optimalizatie überhaupt te kunnen uitvoeren en meetbaar te maken.  Natuurlijk hebben webbouwers, SEO-deskundige en mediabureaus, die Adwords-campagnes draaien, zo hun tools om te kunnen inschatten welke trefwoorden, mist daarvoor de website geoptimaliseerd is, tot welke traffic zal gaan leiden. En verder zijn de exploitant van de websites natuurlijk kenners van hun potentiële klanten en dienen dus te weten met welke trefworden hun producten waarschijnlijk worden aangeduid.  Maar dat is toch niet het hele verhaal.

De bezoekers: hoe relevant is de website?

Als de Techniek en de Authoriteit van de website voor elkaar is is het “wachten” op bezoekers. Dat geldt in ieder geval voor de bezoekers die via Search Engines naar de site komen. Als de SEO goed en deskundig is uitgevoerd voor de trefwoorden die men gekozen heeft voor die pagina’s en deze website, dan weet men dat men na een bepaald tijd (Authoriteit heeft tijd nodig om tot uitwerking te komen in de page-rank!) een bepaald aantal bezoekers zal gaan krijgen. Daarbij moet men twee aantekeningen maken.

Long-tail trefwoorden strategie

Omslag van Andersons boek The Long TaleJe hebt populaire en minder populaire trefwoorden. Populaire trefwoorden (bijvoorbeeld “hypotheek“) genereren natuurlijk potentieel veel verkeer, maar leiden even waarschijnlijk de gebrukers naar veel relevante websites. Het dus is moeilijker om met deze trefwoorden een goede voldoende ranking te krijgen om – laten we eens zeggen – bij de eerste tien organische resultaten van Google te komen met name dat laatste is doorslaggevend bij het (commerciële) succes van de webste. Het kan dus van belang zijn naar minder populaire (combinaties van) trefwoorden (bijvoorbeld “hypotheek voor ambtenaren“, of “levensverzeketingshypotheek met variabel rente“, te kijken en de website daarop te optimalizeren, omdat men dan in staat is om – weliswaar met minder bezoekers – maar met meer succes bij de eerste tien te komen, zodat de Click Throu Rate (CTR) beter wordt. Daarbij komt dat als men naar minder gevraagde trefwoorden gaat, het waarschijnlijk is dat men in de long-tail van de trefwoorden distributie komt. Maar long-tail trefwoorden kunnen nog een andere eigenschap: long-tail trefwoorden zijn meestal combinaties van trefwoorden. Als de consument deze dus gebruikt is hij minder opzoek naar algemene informatie, maar zeer waarschijnlijk naar hele specifieke. De gebruiker zit dus al in een proces van keuze en beslissen. Dus niet alleen zal het verkeer lager zijn, maar de CTR hoger, maar ook de conversie. Op die manier kan je met een goede long-tail trefwoordenstrategie commercieel nog betere uitkomen dan bij een short-tail, dat wil zeggen, populair trefwoord.

Onzichtbare trefwoorden

De effectiviteit van de gekozen (long-tail) trefwoorden kan uitstekend worden gemonitoord door bijvoorbeeld Google-analytics of de FirstFocus’ OnTarget-tools.  Echter dat zijn dan trefwoorden die door de exploitant zijn gekozen, geoptimaliseerd en waarop men dan ook bij de site binnenkomt. Maar wat met die gebruikers, waarvoor, voor waar ze op naar zoek zijn, de webpagina/site uitermate relevant is, en bij dat zoekproces gebruikmaakt van trefwoorden waarvoor de website niet is geoptimaliseerd? (bijvoorbeeld: “eerlijke hypotheken“, “niet-woeker hypotheek“)  Antwoord is duidelijk: die vinden en de website niet en de exploitant ziet die gebruikers niet. Het zijn voor de website “onzichtbare”, maar eigenlijk wel relevante trefwoorden. De conclusie is dat de eigenaar van de site, respectievelijk de SEO-deskundige dit trefwoord dus blijkbaar letterlijk over het hoofd heeft gezien. Want de SEO-deskundige kan onvoldoende materie-deskundige zijn en de exploitant kan een blinde vlek hebben wat betreft zijn inschatting van het zoekgedrag van zijn (potentiële) klanten. Er bestaat geen recept om te komen tot het automatisch achterhalen van alle “onzichtbare” trefwoorden. Dat men ze vindt heeft dus te maken met deskundigheid en een bepaalde aanpak van een SEO-bedrijf die de kans dat ze relevante trefwoorden over het hoofd ziet kleiner maakt. Mijn stelling is dat wat betreft techniek en authoriteit alle SEO-bureaus de tendens zullen hebben in de transparante wereld van meten en weten tot vergelijkbare resultaten te komen. En dat dus het onderscheidende kenmerk van de ene SEO-deskundige ten opzicht van een ander zal gaan over de effectiviteit van het herkennen en kiezen van de relevante (long-tail) trefwoorden.  Wat ik mij realiseer is dat de keuze van de trefwoorden iets te maken heeft met het vermogen je in te leven in de (potentiële) gebruikers en hun zoekgedrag van jouw site. En dat is precies het kenmerk van een succesvolle uitgever:  het vermogen je in te leven in je consumenten en de inhoud van het produkt daarop afstemmen. Alle exploitanten van websites moeten dus uitgevers worden en zo leren denken als het om hun website gaat; mogelijk tegen wil en dank.

FirstFocus trefwoorden strategie

Logo First FocusHoewel er dus geen receptuur is om te komen tot de optimale trefwoorden waarop de website wordt geoptimaliseerd, kan men wel een bepaalde strategie ontwikkelen waarbij de kans dat je onzichtbare trefwoorden over het hoofd ziet minimaliseerd. FirstFocus werkt dus aan zo’n strategie die inhoudelijk is ontwikkeld door Dick Ahles en Frits Oomes. Beide uit de uitgeverij en beide gewerkt aan de Grote Spectrum Encyplopedie. Werken met encyclopedieën heeft in ieder geval het voordeel dat je ervaring hebt met het belang van goede trefwoorden en verwijzingen.
De strategie van FirstFocus is gebaseerd op het feit dat het internet natuurlijk een ongelooflijke bron is van informatie en kennis. Op de juiste manier gescanned en onderzocht levert dat veel materiaal op over wat de consumenten in jouw doelgroep denken, vinden en schrijven. Dat brengt je ook op het spoor van goede longtail trefwoorden. Bij het scannen van de informatie wordt gebruik gemaakt van spider technieken, maar van semantische tools en analyses. Zie ook mijn artikel over Google en Semantische search. Daarnaast moet nooit worden vegeten te kijken – buiten het internet om – naar voor de betreffende branche andere bronnen die aanwezig zijn. De voorspelling van nieuwe relevante trefwoorden zit vaak in de details. En zodra men tot een gross list van mogelijk, verrassende en relevante trefwoorden komt, kunnen deze trefwoorden natuurlijk met de bestaande tools worden gevolgd in de ontwikkeling en toegepast worden in de teksten.
Dat leert ook dat een website nooit klaar is en nooit statisch zal zijn: steeds zal de inhoud moeten worden geoptimaliseerd voor nieuwe trends, woorden en gedrag van de consument; steeds is er een nieuwe keyword dance! Het resultaat zal er dan zijn: veel (nieuwe) en trouwe gebruikers en dus een hoge CTR en conversie. Zo betaald een goede trefwoord strategie zichzelf al snel terug.