Uit de Elsevier: Raad van Europa – Nederland moet illegalen opvangen

In het artikel van elseviers staat dat wij illegalen niet goed behandelen door ze niet op te vangen en te eten geven.
Elsevier: Raad van Europa over Illegalen

In de grondwet hoort een artikel te staan dat de Nederlandse overheid op geen enkele wijze is gehouden uitspraken van rechters, rechtelijke instanties en andere oordeel vormende instanties na te komen, als de daarin zitting hebbende rechters niet de Nederlandse nationaliteit hebben en niet in het democratische Nederlandse proces als rechters zijn benoemd.