Nederland gaat aan protocollen ten onder

Waar politici, wetenschappers, medici, accountants, juristen, politicommissarissen en bestuurders van bedrijven het idee vandaan halen dat het opstellen, uitvaardigen, controleren, laten onderteken en de naleving checken van protocollen en procedures is onduidelijk. Als ze al een heilzame werking zouden hebben dan moeten we nu in de hemel op aarde leven gezien het aantal en de omvang van de toepassingsgebieden (die alle haarvaten van de maatschappij inmiddels omvat) van die protocollen en regels.

Voorbeeld van een protocol
Schema voor een protocol

De heilzame werking van deze procedures is de grootste leugen van de huidige en complex gemaakte, door juristen en accountants georkestreede wereld.  Rechters spreken geen recht meer maar passen alleen nog maar procedures toe. Politici en ambtenaren bureaucratiseren er driftig op los. Grote bedrijven vergaderen zich te pletter, en zijn onbestuurbaar door gedetailleerde verslaglegging en protocollen-opstellers. In plaats dan de bestuurders zich met de haar mensen, de organisatie en de markt en haar producten bezig houdt zijn ze bezig zich procedureel in te dekken voor alles en nogwat. Kinderbeschermers worden regeltoepassers. Verplegende worden boekhouders van formulieren. Agenten zitten achter het bureau hun administratie bij te werken.

De ongemene vlijt waarmee de regels en protocollen, althans op papier, worden nagekomen en in formulieren, management-letters en procesverbalen worden vastgelegd is alleen te verklaren door het feit dat als men nu maar kan aantonen dat men de procedures correct heeft gevolgd men wordt vrijgesproken van elke schuld en vervolging. Het is allemaal in het kader van “cover your ass” en op voorhand je “eigen straatje schoonvegen”. Het feit dat protocollen en reglementen zo’n verwoestende uitwerking heeft op het rechtvaardig functioneren van onze maatschappij heeft dan ook alles te maken dat daarmee de verantwoordelijkheid of het iemand aanspreken op zijn gedrag en daden wordt “afgekocht”. Rechters worden niet aangesproken op de inhoud van hun vonnis maar op het correct toegepast hebben van regels en procedures. Daar sta je dan als burger die recht zoekt.

Je hoeft over deze problematiek maar even na te denken om te weten dat veel regelgeving is opgesteld en uitgevaardigd omdat zich een (toevallig, éénmalig of zeldzaam) incident zich voordoet. Media hebben de neiging om dat op te roepen tot onderzoek en actie. Actie voor de meeste bestuurders alleen tastbaar te maken door het opstellen en uitvaardigen van een procedure, weten, regels. Terwijl het in negen van de tienkeer duidelijk is dat het probleem is veroorzaakt door ondeskundigheid van de uitvoerder en gebrek aan kwaliteit bij zijn leidinggevenden.

Hoe ongemeen verwoestend het opstellen van procedures en protocollen is – in plaats van het goed en gedegen opleiden door leraren die er verstand van hebben – vooral ook uit de praktijk – bleek gisteren (woensdag 17 maart 2010) wel uit de persconferentie van de officier van Justie over de verdwijning en moord van Milly Boele.

Logo in wapenschild van de politie
Politie

Want toen werd duidelijk dat Milly had gsproken over een buurman die aan de deur stond. Dan hoort iedere speurneus bij de politie als eerste maar één ding te doen: diezelfde avond met tien man de wijk in en naar buurmannen op zoek gaan, en als ze er niet zijn opstoren waar ze wel zijn,  en vervolgens vragen en checken waar ze waren op het tijdstip van het verdwijnen waren en vragen of we even het huis mogen controleren. Binnen twee uur weet je dan welke het in ieder geval niet zijn en wie je overhoud om vervolgens mee verder te rechercheren!

Maar nee, er is een eprotocol voor vermissingen. Dat protocol is volgens de officier van Justitie volledig gevolgd. Dus die avond geen onmderzoek bij de buren, ze waren trotst dan ongetwijfeld door toepassing van het protocol ongeveer EEN WEEK LATER men met de laatste buurman bezig was alle verklaringen te checken. Schande. De officier van Justitie kon zich niet voorstellen dat hij en de politie op enig moment de zaak verkeerd hebben aangepakt! Zij zijn immers gevrijwaard van iedere vervolging en kritiek WANT ZE HEBBEN HET JUISTE, DAARVOOR BESTEMDE, PROTOCOL CORRECT TOEGEPAST.

Wanneer komen we in Nederland eens tot zinnen; gooi alle jursiten en accounts eruit en laten we ons verstand en creatieviteit weer eens gaan gebruiken en zorg ervoor dat we alleen nog maar deskundige en intelligente en dappere leidinggevenden benoemen die hun nek weten uit te steken en bereid zijn over hun handelen, ook als het een keer verkeerd uitpakt, verantwoording af te leggen.

Dat zou onze maatschappij een stuk plezieriger maken en de mensen gelukkiger.