Media onder de gesel van Internet

Long tail, Search Engines, Google, Internet Marketing, Web 2.0, Web 3.0 en hoe de bestaande media het internettijdperk overleven, bevechten of gebruiken. Daar gaat deze nieuwe weblog over. Even voorstellen: Dick H. Ahles (1951, Amsterdam), mijn hele leven uitgever en manager van vele uitgeverijen: Dagbladen (BN/DeStem), Kabelkranten Wegener, Encyclopediën (de electronische versie van de Grote Spectrum Encyclopedie), Directories (Gouden Gids) en websites/shops. Belangrijkste werkgever: VNU. Altijd bezig geweest op het grensvak van de oude traditonele media en de nieuwe media: videotext, teletext, kabelkranten, internet, electronische databanken en Database Publishing. Denk graag na over de effecten van al die veranderingen op de bestaande wereld en eb uitgesproken meningen waar het naar toe gaat, wat gaat lukken en wat niet. Here I present Publishing 4.0 (www.vierpuntnul.nl)

Long tail, Search Engines, Google, Internet Marketing, Web 2.0, Web 3.0 en hoe de bestaande media het internettijdperk overleven, bevechten of gebruiken. Daar gaat deze nieuwe weblog over. Even voorstellen: Dick H. Ahles (1951, Amsterdam), mijn hele leven uitgever en manager van vele uitgeverijen: Dagbladen (BN/DeStem), Kabelkranten Wegener, Encyclopediën (de electronische versie van de Grote Spectrum Encyclopedie), Directories (Gouden Gids) en websites/shops. Belangrijkste werkgever: VNU. Altijd bezig geweest op het grensvak van de oude traditonele media en de nieuwe media: videotext, teletext, kabelkranten, internet, electronische databanken en Database Publishing. Denk graag na over de effecten van al die veranderingen op de bestaande wereld en heb uitgesproken meningen over waar het naar toe gaat, wat gaat lukken en wat niet. Here I present Publishing 4.0 (www.vierpuntnul.nl)

Technologische Revoluties

De mensheid is vele malen geconfronteerd met revoluties. Ik bedoel hier niet politieke revoluties waar heethoofdige revolutionairen de gevestigde orde proberen omver te werpen, en als dat gelukt is, snel het gedrag van de omvergeworpenen overnemen. Nee ik bedoel technische revolutionaire ontwikkelingen die fundamenteel het gedrag van mensen en de organisatie van de maatschappij hebben beïnvloed en gewijzigd.
De uitvinding van het schrift is er één, de opkomst van de boekdrukkunst is een ander, de uitvinding van de (stoom)machines, treinen, auto’s, vliegtuigen, radio, televisie en de (mobiele) telefoon zijn allemaal invloedrijke gebeurtenissen.
De ontdekking van virussen en bacteriën en technieken om gevaarlijke exemplaren te bestrijden. Überhaupt vele (technologische) ontwikkelingen van de medische wetenschap hebben maatschappelijke revoluties tot stand gebracht (geboortebeperkingom maar eens iets te noemen).
Een ingrijpende uitvinding is natuurlijk de computer geweest en daarmee het inluiden van de digitalisering van de informatie. En die ontwikkeling heeft een stortvloed aan vervolg uitvindingen gedaan die met name de media hebben beroerd.

Internet

Internet is voorlopig de kroon op het werk ( hoewel niemand weet wat voor nieuwe dingen daardoor weer mogelijk worden) en internet lijkt vrijwel geen deel van ons leven en geen enkele business onberoerd te laten.

De grootste invloed is natuurlijk op de manier waarop de consumenten omgaan met de (traditionele) media en daarmee met de invulling van hun tijdsbesteding. Nederland kan deze ontwikkelingen overigens goed volgen vanwege uniek langdurig onderzoek over de tijdsbesteding door het Sociaal Cultureel Planbureau.

Veranderingen in één mensenleven

Een opvallend kenmerk van al die technologische ontwikkelingen dat een groot deel in één mensenleven heeft plaatsgevonden. Er leven nu nog mensen die feitelijk zowel de komst van de eerste telefoons als de introductie van internet bewust hebben meegemaakt. Hoe ik niet zo oud ben, weet ik nog dat de eerste (kleuren)televisie in de huiskamers verschenen, de transistor radio’s,  de elektronische schrijfmachines, de eerste kopieer machines, de eerste fax-apparaten, de videorecorders, de komst van teletekst, de eerste PC’s en de eerste CD en DVD-spelers, gestandaardiseerde e-mail, de eerste digitale fototoestellen, filmcamera’s en scanners.

Duizelingwekkende snelheid van de ontwikkelingen

En toen was er internet. Internet verschilt in intensie van vele andere hier genoemde recente technologische ontwikkelingen: de snelheid van introductie, verdere ontwikkelingen en vooral de acceptatie door de gebruikers is duizelingwekkend. Internet is nog maar  een paar decennia geleden uitgevonden. HTML en de browsers zijn van 1991. De eerste snelle verbindingen (ADSL) nog maar vijf jaar gemeengoed en hetzelfde geldt voor draadloze internetverbindingen. De combinatie van interconnectiviteit, verregaande digitalisering, de kosten van opslag en de kosten en beschikbaarheid van de datacommunicatie, en de (gratis) software is blijkbaar een succesvol mengsel dat mensen massaal doet besluiten de nieuwe technologie te omarmen en zijn/haar gedrag daardoor te laten beïnvloeden.
Als men wil weten hoe ingrijpende en snel deze ontwikkelingen zijn gegaan en welke enorme effecten dat heeft lees de boeken Long Tail van Anderson en De aarde is plat door Thomas L. Friedman.

Conservatisme of oogkleppen

Mijn stelling is dat er eigenlijk geen branche is die niet zal worden geraakt door de komst en acceptatie van internet. Vele branches hebben die ontwikkelingen lang genegeerd of onderschat. Dat is vaak geen kwestie van een conservatieve inslag, maar meer het gegeven dat (opinie)leiders in een branche altijd iets van oogkleppen  hebben. Zij kunnen zich gewoonweg niet voorstellen dat hun handel en producten anders kunnen worden georganiseerd, geproduceerd, verkocht en dat ook nog eens tegen andere tarieven. Iedereen heeft die oogkleppen en dat is een menselijke eigenschap van succesvolle exploitatie van producten en diensten.
Daarom zijn het vaak nieuwe ondernemers en bedrijfjes die plotseling een positie kunnen verwerven omdat de oude wereld hen niet heeft gezien of hen onderschatten (dat kan zo niet, dat gaat niet werken).

Dat geldt zeker ook voor de wereld van de traditionele media. Traditioneel? Let wel de meeste van die media bestaan misschien nog maar enkele tientallen jaren, maar waren allemaal eens succesvol in het verwerven van aandacht en tijd van de consument en zien nu opeens dat de wereld in sneltreinvaart verandert.

Publishing 4.0

Daarover gaat deze nieuwe weblog Publishing 4.0! Zoals met vele technologische veranderingen blijven de verouderde en oude vormen bestaan naast de nieuwe. Soms verdwijnen ze helemaal en zijn slechts een curiositeit (paarden, koetsen, videotext). Maar alle je kunt van alle bestaande media zeggen dat ze door internet  en de voortgaande wijze van digitaliseren zullen worden veranderd. Is het niet in het ontstaan van nieuwe producten of nieuwe varianten, dan is het wel door een andere distributie wijze, andere verkoopkanalen, aanbod en kwaliteit, nieuwe markten of  nieuwe presentatieplatformen. Al deze veranderingen zullen worden gekenmerkt door één ding: de macht van de consument, de inbreng van de consument.  De mening van de consument zal overheersend worden. En überhaupt zullen de grenzen van producent en consument vervagen en soms verdwijnen. Dat geldt ook voor de traditionele kranten, voor de tijdschriften, voor de muziekindustrie, de filmindustrie, de radio en de televisie. Dat is Publishing 4.0.
En in het kielzog daarvan zullen de geldstromen en eigendomverhoudingen veranderen. Hoewel politiek en uitgeefindustrie hun uiterste repressieve maatregelen (gaan) nemen: het tij is niet meer te keren. Auteursrecht, databank recht gaan hun betekenis verliezen. Gewoon omdat de consument dat zo wil. En weet u wat er gebeurt: de creativiteit en de  productiviteit zullen daar, verbazingwekkend misschien, niet onder lijden.

Hier ga ik het in mijn weblog allemaal over hebben. Iedereen wordt uitgenodigd om daarover mee te denken, te discussiëren, te lezen en zich een mening te vormen.
Ik reken op veel intellectueel plezier!

Dick H. Ahles
Uitgever