Citation fee van Associated Press

Logo Associated Press AP

Het kan niet worden ontkent dat in de wereld van de journalistiek en nieuwsvoorziening in Dagbladen, radio en televisie de persbureaus een belangrijke rol spelen. ANP en de GPD is voor de Nederlandse nieuwsvoorziening van groot belang (geweest?) en dat geld ook voor de buitenlandse persbureaus. Immers onze eigen nieuwsmedia kunnen onmogelijk op alle plekken in Nederland en de rest van de wereld verslaggevers en correspondenten hebben. En daar hoort ook bij dat die persbureaus, meestal in abonnement, worden betaald voor hun diensten of artikelen en foto’s. Immers hun journalisten, verslaggevers en correspondenten moeten ook ergens van leven.
De persbureaus kunnen wat dat betreft hun werk alleen doen als ze kunnen claimen dat zij het monopoly hebben op hun berichten, en daar zorgt de auteurswet natuurlijk voor. Nu leven die afnemers ook van de copyrights dus is er een prachtig evenwicht in de waarden keten van de professionele dienstverlening van de journalistien en nieuwsmedia.

Journalisten als informatie herkauwers

Nu moeten we bedenken dat voor veel nieuwsmedia het vak van journalist voornamelijk bestaat uit het selecteren, herschrijven , redigeren en aanvulen van andersmans teksten. Iedere persbericht-schrijver weet dat en zal proberen de redacteur zo veel mogelijk te plezieren met goede en duidelijke alinea’s. Interviewen is in de kern van de zaak het (liefst correct) neersschrijven wat een ander heeft gezegd. Lees “Citation fee van Associated Press” verder

Startpagina en de kracht van consumenten protest

In het Internettijdperk zullen onredelijke prijsverhogingen in de ogen van de consument wel eens snel kunnen leiden tot veel rumoer op het Internet. Forums lopen vol, Bloggers zwepen elkaar op en on-line klanten wijken snel en gemakkelijk uit naar een concurrent.

Prijsverhogingen vaak soms onvermijdelijk. De meeste consumenten begrijpen dat en zullen dat ook accepteren. Maar diezelfde consumenten zullen niet altijd iedere prijsverhoging bilijken . Daar kwamen de marketing managers van Marktplaats keihard en snel achter want ze werden gedwongen binnen twee maanden (een deel van) hun prijsverhogingen weer terug te draaien.

Mededeling van prijsverlkagingen op de website van marktplaats.

Vroeger kon je die prijsverhogingen gewoon doorvoeren, want de kans dat je consumenten met spandoeken voor de deur komen protesteren was niet groot, ingezonden brieven in de krant zijn weer snel vergeten, en het opzeggen van je abonnement is een barrière van vanjewelste. En het vinden van een andere aanbieders soms omslachtig en niet altijd zomaar voorhanden. Ook de eventuele commotie in de media blijkt in de praktijk niet lang genoeg te duren. Als consument leg je er uiteindelijk maar bij neer. Lees “Startpagina en de kracht van consumenten protest” verder

Publishing 4.0: schrift – print – ether – bytes!

Iemand vroeg mij waar Publishing 4.0 nu eigenlijk voor staat.
Voor mij staat dat voor de vier (technische) revoluties die het verspreiden van informatie heeft ondergaan.
De eerst is natuurlijk de uitvinding van het schrift. De tweede maakte het mogelijk om dat schrift te drukken en dus massaal te vespreiden. De derde revolutie heeft betrekking op het gegeven dat we informatie (analoog) ook via de ether (of via koper) naar de consument konden brengen, zowel in geluid als beeld. En de laatste evolutie is gaande, waarbij we is de productie, verspreiding en opslag digitaal doen.
Dus: schrift – print – ether – bytes!
En over de gevolgen van deze laatste technologische revolutie gaat deze site.

Semantic Google

Google kijkt naar “strings” van woorden en niet naar de context, zodat er semantische resultaten kunnen komen uit het zoeken op enkele trefwoorden zonder context. Een nieuwe generatie van Serach Engines zal dit probleem eens oplossen, maar dan moeten we semantische netwerken (geautomatiseerd) kunnen bouwen en gebruiken bij de search. Pas dan komen we los van de free-text-search waarmee automatiseerders ons nu al tientallen jaren teisteren.

Google kijkt naar “strings” van woorden en niet naar de context, zodat er semantische resultaten kunnen komen uit het zoeken op enkele trefwoorden zonder context. Een nieuwe generatie van Serach Engines zal dit probleem eens oplossen, maar dan moeten we semantische netwerken (geautomatiseerd) kunnen bouwen en gebruiken bij de search. Pas dan komen we los van de free-text-search waarmee automatiseerders ons nu al tientallen jaren teisteren.

Google rubbies in, rubbies out

Hits en Missers

Iedereen die op het net zit en Google gebruikt wordt regelmatig, wanneer de resultaatpagina verschijnt, verscheurd door ongeloof, bewondering en twijfel. Ongeloof voor het feit hoe snel Google de resultaten te voorschijn tovert; bewondering dat er zoveel resultaten in vele vormen worden getoond en twijfel over hoe die resultaten soms de inhoudelijke plank geheel misslaan. Lees “Semantic Google” verder

Hoe interactief is de consument?

Het succes van de televisie is dat het mensen de gelegenheid geeft de tijd te passeren door achterover op de bank passief naar een door andere bepaalde volorde van programma’s te kijken. Met rechts de pils onder hand bereik en links een zak chips. Blijbaar houden veel mensen hiervan. Het succes van internet is nu juist dat men actief achter een PC/laptop op een stoel interactief dingen opzoekt, met anderen op het net electronisch communiseert en over een eigen voetafdruk achterlaat in berichten, massa’s foto’s en nog meer videootjes. Dus van interativiteit houden ze of anderen blijkbaar ook. Hoe kan dit grote verschil in gedrag worden verklaard?

Het succes van de televisie is dat het mensen de gelegenheid geeft de tijd te passeren door achterover op de bank passief naar een door andere bepaalde volgorde van programma’s te kijken. Met rechts de pils onder handbereik en links een zak chips. Blijkbaar houden veel mensen hiervan. Het succes van internet is nu juist dat men actief achter een PC/laptop op een stoel interactief dingen opzoekt, met anderen op het net elektronisch communiseert en een eigen vingerprint achterlaat in berichten, massa’s foto’s en nog meer videootjes. Dus van interactiviteit houden ze blijkbaar ook. Hoe kan dit grote verschil in gedrag worden verklaard?

Inleiding

Interactiviteit veronderstelt bij het opvragen en raadplegen van informatie een vrij hoog niveau van cognitieve eigenschappen. De consument moet immers zijn vraag (informatiebehoefte) effectief onder woorden kunnen brengen en vervolgens adequaat reageren op de door de computer getoonde antwoorden die hij dus op hun waarde moet kunnen beoordelen. In de ‘bell curve’ van de intelligentie zal dat vermogen links van het gemiddelde snel afnemen. Lees “Hoe interactief is de consument?” verder

Media onder de gesel van Internet

Long tail, Search Engines, Google, Internet Marketing, Web 2.0, Web 3.0 en hoe de bestaande media het internettijdperk overleven, bevechten of gebruiken. Daar gaat deze nieuwe weblog over. Even voorstellen: Dick H. Ahles (1951, Amsterdam), mijn hele leven uitgever en manager van vele uitgeverijen: Dagbladen (BN/DeStem), Kabelkranten Wegener, Encyclopediën (de electronische versie van de Grote Spectrum Encyclopedie), Directories (Gouden Gids) en websites/shops. Belangrijkste werkgever: VNU. Altijd bezig geweest op het grensvak van de oude traditonele media en de nieuwe media: videotext, teletext, kabelkranten, internet, electronische databanken en Database Publishing. Denk graag na over de effecten van al die veranderingen op de bestaande wereld en eb uitgesproken meningen waar het naar toe gaat, wat gaat lukken en wat niet. Here I present Publishing 4.0 (www.vierpuntnul.nl)

Long tail, Search Engines, Google, Internet Marketing, Web 2.0, Web 3.0 en hoe de bestaande media het internettijdperk overleven, bevechten of gebruiken. Daar gaat deze nieuwe weblog over. Even voorstellen: Dick H. Ahles (1951, Amsterdam), mijn hele leven uitgever en manager van vele uitgeverijen: Dagbladen (BN/DeStem), Kabelkranten Wegener, Encyclopediën (de electronische versie van de Grote Spectrum Encyclopedie), Directories (Gouden Gids) en websites/shops. Belangrijkste werkgever: VNU. Altijd bezig geweest op het grensvak van de oude traditonele media en de nieuwe media: videotext, teletext, kabelkranten, internet, electronische databanken en Database Publishing. Denk graag na over de effecten van al die veranderingen op de bestaande wereld en heb uitgesproken meningen over waar het naar toe gaat, wat gaat lukken en wat niet. Here I present Publishing 4.0 (www.vierpuntnul.nl)

Technologische Revoluties

De mensheid is vele malen geconfronteerd met revoluties. Ik bedoel hier niet politieke revoluties waar heethoofdige revolutionairen de gevestigde orde proberen omver te werpen, en als dat gelukt is, snel het gedrag van de omvergeworpenen overnemen. Nee ik bedoel technische revolutionaire ontwikkelingen die fundamenteel het gedrag van mensen en de organisatie van de maatschappij hebben beïnvloed en gewijzigd. Lees “Media onder de gesel van Internet” verder

Voetballers als televisiemakers!?

“Schoenmaker blijf bij je leest” en “de geschiedenis herhaalt zich”. Deze en vele andere volkswijsheden schoten mij direct door het hoofd toen de voetbalclubs uit het Nederlandse betaalde voetbal zich afgelopen week presenteerden als verstandige ondernemers die natuurlijk uiteindelijk aan de NOS de rechten op de zondagse samenvattingen gunden. Lees “Voetballers als televisiemakers!?” verder