Weer een ambtenaar in politieke kleren: coordinator terreur bestrijding

Het wordt mode dat ambtenaren politieke boodschappen verspreiden. Vandaag is de beurt aan Akkerman de Coordinator Terreurbestrijding. Hij schrijft aan de Tweede Kamer (zie zijn persbericht op de website van de coordinator ): “Daarnaast bestaat het risico van politiek geweld in aanloop naar de verkiezingen. Zo zou een feller islamdebat in Nederland de aandacht van Jihadisten kunnen trekken. Maar het gevaar kan ook uit andere hoeken komen. Meer dan in andere situaties moet ook rekening worden gehouden met radicaliserende eenlingen van uiteenlopende signatuur.”

Coordinator terrorisme bestrijding Akkermans
Nederland tegen terrorsime door ons mond te houden!?

Kortom we kunnen beter maar geen feller islaamdebat voeren; ik heb u gewaarschuwd zegt de coordinator terreurbestrijding. Het punt is dat het op deze wijze verwoorden van een terrorisme drieging eigenlijk zegt: luister eens, als je in Nederland voor je mening opkomt – wat die dan ook is, en hoe feller ook – dan loop je het risico dat dat een reactie van fundamentalistische (Jihdisten) uitlokt. Weet dus wat u veroorzaakt doet! Immers fundamentalistische gelovigen kan je niets kwalijk nemen dat ze de hersens van andere inslaan: moeten die er maar geen aanleiding toe geven.

Als ultime verdediger van onze democratische vrijheden in Nederland had de coordinator natuurlijk moeten schrijven: “We hebben nog steeds informatie dat  islamdebat in Nederland de aandacht van Jihadisten trekt. En we realiseren ons maar al te goed dat het gevaar kan ook uit andere hoeken komen. Maar wij doen er alles aan om ook in de komende verkeizingsstrijd iedere Nederlander zonder gevaar voor eigen leven zijn meningen te uiten en daarover de discussieren. Ook als het gaat om felle islamdebatten. Ik als coördinator zal er alles aan doen dat fundamentalisten van welke geloofs(overtuiging) dan ook geen kans krijgen onze democratische rechtsorde te ontwrichten!”.

Zo’n terreur coördinator hebben we nodig in Nederland, mijheer Akkerman…