Bewakingscamera’s geen bewijs in strafzaken?

gevoelige ras kenmerken

Weer laten de hoeders van ons (straf)recht systeem zich van een merkwaardige kant kennen. Vanmorgen lees ik in de krant dat de Hoge Raad heeft beslist dat in een strafzaak een bewakingscamera niet zo maar als bewijs wordt toegelaten, want – en ik citeer de krant: “het kan gevoelige informatie bevatten over iemand ras”.

Zouden ze bij de Hoge Raad nog niet weten dat we van  iedereen per definitie de ras op foto’s, video’s en zo kunnen vaststellen. Zijn nu alle foto’s video’s van bewijs uitgesloten. En wat doet het er toe dan we van een verdachte, vervolgde, passant, dader, de ras kunnen constateren. We kunnen ook zijn kleur haar, lengte, geslacht, soort kleding,  omvang en nog veel meer vaststellen. Mag kan ook niet, omdat men dan misschien wel eens “gevoelige informatie” zou kunnen vaststellen!?

Wat ik mij nu afsvraag is dat iemand in dat gebouw van de Hoge Raad zo´n zin opschrijft, dat andere daar hun goedkeuring aan geven en vervolgens de verantwoordelijke rechters met zo´n uitspraak komen waarin zo´n zin staat.  Is er dan niemand daar die voor zo´n zin plaatsvervangende schaamte krijgt, en begrijpt dat buiten die hooggeleerde kamers van rechters en rechtsgeleerden op universiteiten van zo’n uitspraak niets, maar dan ook niets begrijpt.  Dat het slechts stompzinnigheid uitstraalt, want wat burgers van een beschaaft land mogen verwachten is dat rechters, als hoeders van recht, van  zich bezig houden met waarheidsvinding, en dat is al moeilijk genoeg. en als op bewakingscamera’s de daad en de daders zijn te zien, dat je dus wel krankzinnig moet zijn om vervolgens te zeggen dat we daar natuurlijk even niet naar kijken. Want er zou wel eens ook wat anders op de video hebben kunnen staan, enz, bla bla bla.

Maar dit staat allemaal niet alleen en is een trend: rechters in Nederland hebben zich zelf wijsgemaakt dat niet waarheidsvinding maar procedures en andere hogere rechten, bedacht door buiten de gemeenschap staande kamergeleerden, van god weet wie belangrijker zijn.

Op RTL lees ik vandaag ook dat een 50 jarige man verdacht van moord op zijn echtgenote wordt vrijgesproken, omdat overtuigend en wettelijk bewijs ontbreekt. Immers: “rond het lijk waren onder meer sporen van zijn schoenen gevonden. Volgens het hof is niet uit te sluiten dat de vrouw iemand binnenliet en dat de dader de schoenen van de verdachte aantrok”.  Als ik dit lees dan denk ik ook: waarom zou je als rechters zo’n conclusie willen trekken. het zou zo maar kunnen maar heel echt waarschijnlijk is het niet dat moordenaars denken ik ga deze vrouw vermoorden (wie zou dat waarom dan moeten zijn geweest) en laat ik de schoenen van de echtgenoot maar aantrekken, want toevallige hebben we dezelfde maat! Waarom hebben onze rechtsprekers zo veel moeite om vooral geen recht te willen spreken? Weet u het? Zou het lafheid zijn?

O ja, als u te snel rijdt, verzwegen geld op buitenlandse rekeningen heeft staan, iets illegaals download hoeft u niet te rekenen op enige clementie of (onwaarschijnlijke) gekunstelde redenaties om u vrij te pleiten. Nee, criminelen laten we graag ongestraft gaan, andere burgers natuurlijk niet, die zullen weten dat met de regeltjes van de politici niet valt te sjoemelen. je kunt beter in Nederland iemand slim vermoorden, dan illegaal muziek downloaden of een verkeerde BTW-rekening opstellen.