Akkoord Zorg regering met oppositie

Vanmorgen meldt de Christen Unie trots dat we flink hebben kunnen besparen op de zorgkosten door goedkoper inkopen. We kunnen dus weer meer uitgeven. Het inzicht dat we snel de kosten van de zorg van de inefficiente overheid naar de burgers zelf terug moeten leggen is niet erg doorgedrongen. Kortom weer geen besparingen en dus belasting verlaging voor de burgers opdat zij zelf hun ziekten m je goed te verzekeren kostenverzekering op hun voorwaarden kunnen afsluiten. De belasting verlaging is dan natuurlijk meer dan nodig is voor het zelkf verzekeren omdat de onnutte kosten van overheidsbemoeienis (naar schatting 40% van de kosten) dan ook kunnen worden doorgestreept.