Global Warming! W(h)att(s) Global Warming!

De Telegraaf 4 februari 2010

Vanmorgen kopt De Telegraaf: Hoezo opwarming!? De redactie heeft de website van Anthony Watts blijkbaar gespot. Deze website (www.wattsupwiththat.com) wordt door mij vrijwel vanaf het begin dagelijks bekeken. Het is verfrissend om tegen de dagelijkse onzin van door de fundamentalistische en soms terroristische milieubewegingen een intelligent  tegengeluid te horen. Niet van politieke tegenstanders maar van betrokken wetenschappers die hier een forum hebben gevonden om alle claims, beweringen, onderzoeksrapporten (van soms ook wetenschappers, maar zeker niet altijd) op hun wetenschappelijke  meritisch te beoordelen en waar nodig van kritische kantekeningen te voorzien.

Policy driven deception

Deze site is een must voor alle (wetenschaps) journalisten die over het onderwerp van de Global Warming schrijven en verplichte dagelijkse kost voor al die politici die op basis van VN-rapporten van de IPCC draconische maatregelen en belastingverhogingen initieren die onvermijdelijk zullen leiden tot een repressieve maatschappij waarbij de goeroes van de milieubewegingen straks graag als gestapo willen gaan optreden.

De initiator van de website, Anthony Watts, heeft samen met Joe D’Aleo een rapport “Surface Temperature Records: Policy driven deception?” geschreven over het feit dat de Verenigde Naties en hun klimaat commissies met opzet de temeratuurcijfers hebben gemanipuleerd. Hierover wordt op de site Wattsupwiththat gerapporteerd. Het rapport is ontluisterend voor alle wetenschappers verblind door en gedreven door de wil de mensheid te waarschuwen voor vreselijke rampen, die nu zo duidelijk blijken helemaal niet zullen gaan. Lees ook de website van E.M. Smith, aka “Chiefio

Overigens gaat onze overheid gewoon door organisaties die politieke opvattingen hebben die zeer onderdrukkend zijn voor alle ongelovigen te subsidiëren. En het bedrijfsleven is ook in de valkuil van de grote leugen gevallen: geen advertentie, product-introductrie, corporate mission statement gaat voorbij aan hun nobele doelstellingen van duuurzaamheid, CO2 neutraal en milieu-vriendelijkheid. Het lijken wel de middenstanders uit de eerste helft van de twintigste eeuw die iedere zondag opvallen door voorin in de kerk te zitten om vooral aan hun klandizie te laten zien dat zij ook trouwe gelovigen zijn. Met de onthullingen (Climategate) over de malversaties bij de universiteit in Engeland die veel van het zogenaamde wetenschappelijke deel van de IPCC-studies hebben verzorgt, hadden alle Global Warming alarmisten hun onschuld al verloren. Allen onze minister Cramer wil het nog maar niet geloven.

De Menselijke Maat - Salomon Kroonenberg

Er is een hele groep mensen, waaronder heel veel klimaatwetenschappers die vanaf het begin van de hockey-stick theorie van de VNU klimaat commissies zeer scepties waren over (a) de relatie van dampkring CO2 op temperatuurstijgingen (b) de huidige temperaturen die nauwelijks bijzonder en afwijkend zijn van wat we op aarde in de afgelopen eeuwen gewend zijn.

Ook in Nederland hebben we op dat punt een belangrijke vertegenwoordiger (Salomon Kroonenberg) van de wetenschap die daar vraagtekens bij zette. Lees zijn boek De Menselijke Maat.

Maar we wonen in een wereld waar mensen, met name politici en activisten, van alles mogen beweren en voor domweg leugenachtige boeken en documentaires de nobelprijs krijgen.

De vraag is nu hoe lang politici zelf blijven geloven in de horror scenario’s. Mag ik er op wijzen dat de voorzitter van de politieke commissie (Commissie Veerman) die onze overheid heeft geadviseerd over de effecten van Global Warming, de heer Veerman,  ongegeneerd heeft toegegeven dat ze in het rapport wat hebben overdreven. Politici houden er blijkbaar van hun kiezers dom te houden door te dreigen met rampspoed als …

Dominees en politici lijken blijkbaar in gedrag soms heel erg op elkaar. Ach ja misschien is iedere politieke stroming in basis ook wel een geloofsgemeenschap! En de Global Warming activisten zijn zeker een geloofsgemeenschap, en wel van het fundamentalistische soort. Dus de mensheid heeft daar niet veel goeds van te verwachten.