Parkeertarieven zijn oneigenlijke belastingen

Parkeerschijf kost niets

Nu berekend is dat we met z’n alle zo maar een half miljard per jaar aan parkeergelden betalen komt er iets van beweging in een zeer merkwaardige belasting.
Laten we het over één zaak gewoon eens zijn: het is belasting, al was het alleen maar omdat de boetes voor overtreding als belastingboetes wordt opgelegd. Overigens dat laatste met percentage van het normale parkeertarief zelf die volgens mij in de orde van honderden procenten kan liggen. Nu is het innen van parkeerboetes via de balstingwet al oneigenlijk, maar ook dat hebben we allemaal maar over onze kant laten gaan. Een overheid die zulke percentage boetes oplegt is al niet serieurs te nemen, maar dat ter zijde.

De reactie van politieke partijen en de ANWB is qua inhoud te verwachten: er moet een maximum aan het tarief wordenm gesteld. Dat lijkt mij schijnheilig want als het de politiek zo uitkomt zal dat maximum wel weer worden vehoogd.
De reden dat de parkeergelden zo excessief zijn gestegen ligt natuurlijk in het feit dat het de politiek gemakkelijk (monopolist met veel macht) dat geld kan innen voor een groot deel bij mensen die toch niet op hen stemmen en daarmee ongemerkt veel geld creëren voor allerhande hobbismen waar anders op z’n misnt toch een keer een wat fundamenteler discusie over zou moeten worden gevoerd.

De enige juiste reactie tegen het parkeergeld is een maatschappelijk principiële. Immers parkeergeld wordt geheven op een bepaald gebruik van de publieke ruimten, die dus al van ons allen is, en waarover we nu opeens moeten gaan betalen. Waarom wel voor parkeren, en niet voor fietsen, spelen, wandelen, oversteken. Princieël zou in de grondwet (ja daar want de enige functie van de grondwet is de burger te beschremen tegen een al te machtige overheid!) dat voor het gebruik van openbare ruimten geen geld geheven mag worden.


Moet het gebruik geregelmenteerd worden, bijvoorbeeld te groot aanbod van perkeerders voor een klein gebied kan men allerlei maatregelen nemen (blauwe schijf is effectief) en daarvoor is het innen van geld helemaal niet nodig.
Een tweede punt is – ook maar in de grondwet vastleggen – dat een Nederlandse overheid geen belasting kan innen van een Nederlanders die niet op de bestuurders van die belastingheffende overheid kan stemmen of zich kan laten kiezen. Ja dus, uiteraard, ook geen toeristen belasting, onroerendgoed belasting voor eigenaren van vakantiehuizen die niet in die gemeente wonen. Het betekent ook dat belastingen voor bedrijven per definitie allen op landelijk niveau kan worden geheven.

We moeten dus de volgende maatregelen afdwingen:
1. geen betalingen voor gebruik van openbare ruimten,
2. geen belastingen opleggen aan Nederlanders die niet kunnen stemmen op de belastingopleggers.
3. geen hogere boetes op belastingen van meer dan 100%