Publishing 4.0: schrift – print – ether – bytes!

Iemand vroeg mij waar Publishing 4.0 nu eigenlijk voor staat.
Voor mij staat dat voor de vier (technische) revoluties die het verspreiden van informatie heeft ondergaan.
De eerst is natuurlijk de uitvinding van het schrift. De tweede maakte het mogelijk om dat schrift te drukken en dus massaal te vespreiden. De derde revolutie heeft betrekking op het gegeven dat we informatie (analoog) ook via de ether (of via koper) naar de consument konden brengen, zowel in geluid als beeld. En de laatste evolutie is gaande, waarbij we is de productie, verspreiding en opslag digitaal doen.
Dus: schrift – print – ether – bytes!
En over de gevolgen van deze laatste technologische revolutie gaat deze site.